תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
131 מר
3
9,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
103 מר
3
3,500,000 ₪