תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
118 מר
3
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין 9
79 מר
3
4,070,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
80 מר
3
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
75 מר
3
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
90 מר
3
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
110 מר
3
5,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
80 מר
3
3,890,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
71 מר
3
3,580,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
100 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור 6
70 מר
3
3,530,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
63 מר
3
2,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 12
75 מר
3
3,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
72 מר
3
2,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
118 מר
3
6,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
75 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
78 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מטמון כהן 6
76 מר
3
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
80 מר
3
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
70 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
86 מר
3
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,780,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
100 מר
3
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
71 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד
86 מר
3
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב
72 מר
3
2,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
68 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין 13
82 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
80 מר
3
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
88 מר
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
90 מר
3
3,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
76 מר
3
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יעקב מוזר
91 מר
3
4,970,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
112 מר
3
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
תש"ח 24
90 מר
3
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
78 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 28
75 מר
3
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
73 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
75 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
113 מר
3
5,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
115 מר
3
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
65 מר
3
2,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
76 מר
3
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
85 מר
3
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
90 מר
3
5,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
66 מר
3
3,240,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
כהנשטם
80 מר
3
3,880,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
84 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אריה עקיבא
70 מר
3
3,170,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
65 מר
3
2,730,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
131 מר
3
9,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
85 מר
3
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
64 מר
3
3,390,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
70 מר
3
2,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
80 מר
3
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
137 מר
3
7,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
85 מר
3
3,360,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
75 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
65 מר
3
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
65 מר
3
3,390,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
65 מר
3
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
72 מר
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
86 מר
3
3,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
80 מר
3
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
90 מר
3
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
61 מר
3
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 39
83 מר
3
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
123 מר
3
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
90 מר
3
3,520,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי 12
73 מר
3
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
125 מר
3
8,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
62 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
90 מר
3
3,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
100 מר
3
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
85 מר
3
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
65 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
75 מר
3
3,490,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
320 מר
3
16,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
70 מר
3
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
100 מר
3
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
75 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי 12
85 מר
3
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
80 מר
3
3,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יעקב מוזר
90 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 14
88 מר
3
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
86 מר
3
3,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי 12
72 מר
3
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
130 מר
3
9,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
84 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
90 מר
3
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
85 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
57 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יעקב דורי 1
60 מר
3
2,140,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
103 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
84 מר
3
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
85 מר
3
3,280,000 ₪