תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
100 מר
3
4,270,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן 24
84 מר
3
3,490,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
83 מר
3
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
80 מר
3
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 24
65 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
70 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור
80 מר
3
3,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
74 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
85 מר
3
4,470,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
74 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
75 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
95 מר
3
4,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
74 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
70 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
71 מר
3
3,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
74 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
74 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מטמון כהן
80 מר
3
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
80 מר
3
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
74 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
85 מר
3
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין 8
90 מר
3
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
65 מר
3
2,840,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
84 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
78 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור
80 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
80 מר
3
3,890,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
69 מר
3
3,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
75 מר
3
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
80 מר
3
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
100 מר
3
8,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
75 מר
3
3,570,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
94 מר
3
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 80
75 מר
3
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
65 מר
3
2,820,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
75 מר
3
2,730,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
80 מר
3
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מטמון כהן
71 מר
3
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 12
77 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 12
77 מר
3
2,925,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
75 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
118 מר
3
6,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
100 מר
3
8,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
59 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
80 מר
3
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן סרוק
117 מר
3
5,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור
70 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין 9
79 מר
3
4,070,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
113 מר
3
5,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
70 מר
3
2,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
80 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
100 מר
3
4,390,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
70 מר
3
2,780,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
90 מר
3
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב
72 מר
3
2,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 28
75 מר
3
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
110 מר
3
5,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
73 מר
3
2,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
86 מר
3
3,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
118 מר
3
5,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
63 מר
3
2,820,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
131 מר
3
9,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
90 מר
3
4,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 76
90 מר
3
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
80 מר
3
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
59 מר
3
2,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
70 מר
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
78 מר
3
2,820,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
80 מר
3
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 87
70 מר
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
59 מר
3
2,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
75 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
78 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
80 מר
3
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
90 מר
3
3,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
68 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
78 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
תש"ח 24
90 מר
3
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
100 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
72 מר
3
2,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
70 מר
3
3,180,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד
78 מר
3
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
59 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור 1
51 מר
3
2,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 12
75 מר
3
2,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
112 מר
3
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מטמון כהן 6
76 מר
3
3,490,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
76 מר
3
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור 6
70 מר
3
3,530,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
84 מר
3
4,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
65 מר
3
2,820,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
75 מר
3
2,830,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
90 מר
3
4,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 126
65 מר
3
2,950,000 ₪