תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
80 מר
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור 13
80 מר
3
3,390,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן 24
84 מר
3
3,490,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אריה עקיבא 25
400 מר
7
15,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 24
65 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
270 מר
5
13,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
100 מר
5
5,260,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
120 מר
5
4,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יצחק חיותמן
350 מר
6
14,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין 10
120 מר
4
5,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יעקב מוזר 5
95 מר
3.5
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
100 מר
3
4,270,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 50
107 מר
4
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
75 מר
3
3,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
100 מר
3
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
50 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור 9
100 מר
4
4,270,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
92 מר
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
100 מר
4
4,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד 3
118 מר
4
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
109 מר
5
4,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
75 מר
3
3,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
130 מר
4
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור 21
86 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
75 מר
3
3,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
140 מר
4
6,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
75 מר
3
3,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 00
90 מר
4
3,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
80 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יצחק חיותמן
308 מר
5.5
13,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
84 מר
3
4,490,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
115 מר
4
5,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
75 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
75 מר
3
3,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חיותמן 11
340 מר
6
14,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
70 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות 2
109 מר
5
4,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור
80 מר
3
3,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 76
90 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
78 מר
3
2,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 8
12 מר
1
526,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
63 מר
2.5
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
110 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
68 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
76 מר
4
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
125 מר
4
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
כהנשטם
60 מר
2
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
65 מר
1,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
83 מר
3
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מטמון כהן
80 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
85 מר
3
4,470,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד
118 מר
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
95 מר
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
120 מר
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
142 מר
4.5
8,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
80 מר
3
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מטמון כהן 5
78 מר
3
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
90 מר
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
300 מר
16,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
90 מר
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזרוב
74 מר
2,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
74 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
623 מר
30,000,000 ₪
תל אביב הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 66
250 מר
5
22,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
80 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
80 מר
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
80 מר
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
125 מר
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
120 מר
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
74 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שרת משה
230 מר
7
16,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
97 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זבוטינסקי
70 מר
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
115 מר
5
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
85 מר
3
4,470,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
86 מר
4
3,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
74 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
95 מר
3
4,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
74 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
116 מר
4
5,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
270 מר
5
13,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
160 מר
3,780,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
71 מר
3
3,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
70 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר 24
117 מר
4.5
6,470,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
60 מר
2.5
2,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
68 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
74 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין 20
47 מר
2
2,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
160 מר
4
6,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
60 מר
2
3,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 52
120 מר
4
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
80 מר
3.5
7,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חברה חדשה
100 מר
4
4,590,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
74 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 16
30 מר
1
1,500,000 ₪