תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
73 מר
3
2,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
80 מר
3
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
105 מר
4
4,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
105 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
70 מר
2.5
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
59 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
70 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
75 מר
3
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 84
75 מר
2.5
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 12
190 מר
4
8,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
120 מר
4
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
73 מר
2
3,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חדרה
100 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
80 מר
3
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
118 מר
3
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
143 מר
5
9,590,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
100 מר
3
4,470,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
118 מר
4
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין 9
79 מר
3
4,070,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
112 מר
4
5,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
100 מר
3
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
97 מר
4
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
110 מר
3
5,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
90 מר
3
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
200 מר
4
18,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
71 מר
3
3,580,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור 1
51 מר
3
2,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
90 מר
3.5
3,390,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב
72 מר
2.5
2,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
80 מר
3
3,890,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
100 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
130 מר
4
7,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר 36
142 מר
4
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
178 מר
6
7,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
45 מר
1.5
1,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
122 מר
4
5,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 142
80 מר
4
2,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יצחק חיותמן
308 מר
6
13,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור 6
70 מר
3
3,530,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
2
2,590,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
78 מר
2.5
2,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
75 מר
3
3,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 128
180 מר
5
7,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 12
110 מר
5
3,930,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
110 מר
4
8,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
80 מר
3
3,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
56 מר
2.5
2,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
160 מר
4
9,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי 6
90 מר
3.5
4,120,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
65 מר
2.5
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
98 מר
3.5
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
112 מר
4
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
63 מר
3
2,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
150 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
176 מר
4
9,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
75 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
110 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
36 מר
1.5
1,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
220 מר
5
12,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
80 מר
3
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
150 מר
4
7,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
145 מר
5
11,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
105 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
118 מר
3
6,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
78 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מטמון כהן 6
76 מר
3
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
76 מר
3
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
99 מר
4
4,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3.5
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
162 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
270 מר
4
8,740,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
72 מר
3
2,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין 20
47 מר
2
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי 2
70 מר
3.5
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 12
75 מר
3
3,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
300 מר
5
16,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
155 מר
4.5
12,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
127 מר
4
6,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יעקב מוזר
215 מר
5
11,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
225 מר
4
7,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 13
195 מר
5
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
102 מר
3.5
4,390,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד 3
118 מר
4
5,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
166 מר
4
7,665,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
110 מר
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
145 מר
5
9,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 12
100 מר
4.5
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
120 מר
5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
130 מר
4
7,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
75 מר
2
2,680,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
110 מר
4
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
120 מר
4
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
60 מר
2.5
2,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
117 מר
4
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
70 מר
3
2,780,000 ₪