תל אביב יפו גני צהלה
האלוף עוזי נרקיס
260 מר
7
6,650,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אהרון איתין
200 מר
7
5,100,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה 24
180 מר
7
4,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
נחום וינשטיין
186 מר
7
5,300,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אהרון איתין
260 מר
7
6,000,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
וייסבורג 42
230 מר
7
6,500,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
240 מר
7
5,200,000 ₪