תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
30 מר
5
4,070,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
280 מר
6
5,700,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
רחל ושמואל אידלסון 4
250 מר
6
5,500,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
100 מר
3
2,650,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה 13
70 מר
5
3,900,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש 56
100 מר
4
3,690,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות 39
4 מר
2
1,950,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ד"ר רות רופין פלד 8
245 מר
6
5,600,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
100 מר
3
2,650,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
האלוף עוזי נרקיס
260 מר
7
6,650,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
280 מר
5
5,700,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אגדתי
138 מר
5
4,500,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
280 מר
6
5,900,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אהרון איתין
200 מר
7
5,100,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
מתתיהו שוהם
140 מר
5
4,190,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
280 מר
6
5,700,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
280 מר
5
5,700,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
150 מר
5
3,950,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
95 מר
2
2,550,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
100 מר
4.5
3,150,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
יצחק ויטנברג
200 מר
6
6,900,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
150 מר
5
3,950,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה 14
110 מר
4.5
3,000,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
מתתיהו שוהם
130 מר
5
4,100,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
70 מר
3
2,700,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה 24
180 מר
7
4,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אגדתי
190 מר
6
5,300,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
150 מר
5
4,099,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
150 מר
5
4,100,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
טולקובסקי
160 מר
5
4,450,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
רחל ושמואל אידלסון 4
300 מר
6
5,500,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
נחום וינשטיין
186 מר
7
5,300,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אריה גלבלום 2
200 מר
6
5,800,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אהרון איתין
260 מר
7
6,000,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש 35
60 מר
3
2,650,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה 13
150 מר
5
3,950,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
וייסבורג 42
230 מר
7
6,500,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
280 מר
6
5,450,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
טולקובסקי
160 מר
5
4,450,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
92 מר
4
2,850,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
דוד הלוי זליבנסקי 6 6
260 מר
8
6,150,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
120 מר
4.5
3,450,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
150 מר
6
4,050,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
רחל ושמואל אידלסון
180 מר
6
5,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה 28
163 מר
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
160 מר
5
4,900,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
250 מר
8
5,350,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
מתתיהו שוהם
440 מר
6
6,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
240 מר
7
5,200,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
100 מר
4
2,700,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
190 מר
5
4,400,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות
220 מר
6
5,200,000 ₪