תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
117 מר
4
2,400,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
המצפן 00
95 מר
4
2,640,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שמואל כהן יוחננוף
104 מר
4
2,150,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
גבעת כ"ח 7
70 מר
4
2,390,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון 19
8 מר
4
2,500,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
110 מר
4
2,350,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שמואל כהן יוחננוף
105 מר
4
2,130,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
הירשביין 2
140 מר
4
6,500,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
רינגלבלום 4
112 מר
4
2,700,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
100 מר
4
2,250,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
גיתית 7
72 מר
4
1,730,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
100 מר
4
2,250,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שמואל כהן יוחננוף
92 מר
4
2,390,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
ורשבסקי
100 מר
4
2,600,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שדרות ישראל גורי 10
100 מר
4
2,480,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
נס הרים 1
85 מר
4
2,300,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
דיק
110 מר
4
3,200,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
די רוסי 8
73 מר
4
2,500,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
116 מר
4
2,350,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
גבעת כ"ח
250 מר
4
2,550,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שמואל כהן יוחננוף 6 6
96 מר
4
תל אביב יפו קרית שלום
הקנאים 3
90 מר
4
תל אביב יפו קרית שלום
שמואל כהן יוחננוף
96 מר
4
2,350,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
הקשת 2
100 מר
4
2,090,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
100 מר
4
2,150,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון 17
100 מר
4
2,690,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
הקשת 22
190 מר
4
3,350,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
קמינסקה 24
90 מר
4
1,950,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
עמיקם
160 מר
4
2,150,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
גוז'יקוב 12
180 מר
4
תל אביב יפו קרית שלום
המצפן 12
190 מר
4
2,650,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
משגב עם
91 מר
4
2,080,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
לייוויק
90 מר
4
2,100,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
מאירבר 10
180 מר
4
תל אביב יפו קרית שלום
קמינסקה 26
82 מר
4
2,000,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
קמינסקה 24
90 מר
4
2,270,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
100 מר
4
2,250,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
הקנאים 5
500 מר
4
2,700,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
הקשת 45
100 מר
4
2,550,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
100 מר
4
2,250,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
100 מר
4
2,250,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
100 מר
4
2,250,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
100 מר
4
2,290,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
100 מר
4
2,300,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
100 מר
4
2,250,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
ורשבסקי 6
103 מר
4
2,750,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
רינגלבלום 00
112 מר
4
2,670,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון 19
110 מר
4
2,600,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
נס הרים 10
88 מר
4
2,500,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אנסקי
180 מר
4
2,200,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
גוז'יקוב
82 מר
4
2,360,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון 17
95 מר
4
2,290,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
משגב עם 12
73 מר
4
2,950,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
צונזר
130 מר
4
2,150,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
משגב עם 12
83 מר
4
2,070,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
105 מר
4
2,250,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
ורשבסקי 6
103 מר
4
2,600,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
90 מר
4
2,100,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
המצפן 00
100 מר
4
2,640,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
87 מר
4
2,250,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
90 מר
4
2,100,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
משגב עם
91 מר
4
2,070,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
לקרט
190 מר
4
2,950,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
עמיקם 3
130 מר
4
תל אביב יפו קרית שלום
די רוסי 19
90 מר
4
2,500,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
הקשת 22
190 מר
4
3,300,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון
105 מר
4
2,250,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
נס הרים 10
88 מר
4
2,500,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
משגב עם 16
90 מר
4
1,950,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
המגן
110 מר
4
2,750,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שדרות ישראל גורי 55
120 מר
4
2,800,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שדרות ישראל גורי 40
100 מר
4
2,600,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
דיק
210 מר
4
3,200,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שדרות ישראל גורי 21
135 מר
4
2,450,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
הקנאים
90 מר
4
3,000,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
דשבסקי
128 מר
4
2,090,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
לייוויק 8
120 מר
4
2,200,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
קפלנסקי
130 מר
4
2,100,000 ₪