רמת גן רמת חן
רמת חן
350 מר
5.5
5,400,000 ₪
רמת גן רמת חן
גבעתי
496 מר
7
5,500,000 ₪
רמת גן רמת חן
אלוף דוד 195
150 מר
7
5,200,000 ₪
רמת גן רמת חן
גבעתי
148 מר
4.5
3,100,000 ₪
רמת גן רמת חן
תדהר
360 מר
7
10,000,000 ₪
רמת גן רמת חן
תדהר
550 מר
12
10,900,000 ₪
רמת גן רמת חן
מצדה
370 מר
12
6,600,000 ₪
רמת גן רמת חן
עודד
550 מר
6
5,490,000 ₪
רמת גן רמת חן
הסרן דב 6
180 מר
5
5,090,000 ₪
רמת גן רמת חן
זכריה 8
155 מר
5
3,970,000 ₪
רמת גן רמת חן
תדהר
450 מר
1
5,850,000 ₪
רמת גן רמת חן
הראל
250 מר
7
6,750,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
200 מר
5
4,500,000 ₪
רמת גן רמת חן
דקר
300 מר
7
6,200,000 ₪
רמת גן רמת חן
מצדה 42
506 מר
4
6,850,000 ₪
רמת גן רמת חן
גבעתי
115 מר
5
2,900,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
255 מר
4
5,750,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
252 מר
3.5
4,200,000 ₪
רמת גן רמת חן
מצדה 24
252 מר
3
4,250,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
350 מר
4
3,900,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
252 מר
6
3,350,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
250 מר
5.5
6,700,000 ₪
רמת גן רמת חן
אלוף דוד
190 מר
6.5
4,050,000 ₪
רמת גן רמת חן
אלוף דוד 117
440 מר
6
6,950,000 ₪
רמת גן רמת חן
מצדה
1 מר
8
9,250,000 ₪
רמת גן רמת חן
אלכסנדרוני
100 מר
4
3,570,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
115 מר
4
3,500,000 ₪
רמת גן רמת חן
ירמיהו
508 מר
1
6,250,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
310 מר
3.5
3,750,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
140 מר
4
3,400,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
95 מר
3.5
2,590,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
260 מר
7
5,900,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
300 מר
4
3,050,000 ₪
רמת גן רמת חן
גבעתי
501 מר
11
6,150,000 ₪
רמת גן רמת חן
הסרן דב 12
255 מר
5
5,100,000 ₪
רמת גן רמת חן
כרמלי
170 מר
4
10,900,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
376 מר
4.5
4,700,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
340 מר
5
6,550,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
320 מר
4
4,250,000 ₪
רמת גן רמת חן
ירמיהו
500 מר
3
6,500,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
507 מר
3
6,300,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
550 מר
4
5,600,000 ₪
רמת גן רמת חן
המאה ואחד
560 מר
6
6,500,000 ₪
רמת גן רמת חן
גבעתי 42
496 מר
7
6,900,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
250 מר
6
5,380,000 ₪
רמת גן רמת חן
אלכסנדרוני 22
541 מר
6.5
6,762,500 ₪
רמת גן רמת חן
גבעתי 35
443 מר
6
5,500,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
375 מר
5
8,000,000 ₪
רמת גן רמת חן
מחץ 9
300 מר
3
4,500,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
500 מר
9
7,950,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
300 מר
7
6,200,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
532 מר
6
6,350,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
485 מר
3
6,250,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
350 מר
1
3,550,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן 36
4 מר
4.5
3,200,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
200 מר
5.5
4,300,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
200 מר
6
5,690,000 ₪
רמת גן רמת חן
תדהר
250 מר
8
6,250,000 ₪
רמת גן רמת חן
מצדה
500 מר
4
6,500,000 ₪
רמת גן רמת חן
גבעתי
500 מר
6
6,000,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
130 מר
4
5,150,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
504 מר
7
6,500,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
520 מר
8
7,500,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
100 מר
4
3,500,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
400 מר
8
6,700,000 ₪
רמת גן רמת חן
המאה ואחד
240 מר
8
4,900,000 ₪
רמת גן רמת חן
מצדה 29
70 מר
3
2,400,000 ₪
רמת גן רמת חן
מצדה
250 מר
6
5,000,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
300 מר
4
4,900,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
376 מר
6
6,250,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
250 מר
6
5,500,000 ₪
רמת גן רמת חן
עודד
380 מר
7
5,290,000 ₪
רמת גן רמת חן
אלוף דוד
470 מר
6
4,990,000 ₪
רמת גן רמת חן
בני הנביאים 9
147 מר
6
3,700,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
240 מר
3.5
3,650,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
550 מר
3
5,600,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
500 מר
3
6,400,000 ₪
רמת גן רמת חן
זכריה
500 מר
9
6,990,000 ₪
רמת גן רמת חן
אלוף דוד 74
380 מר
7
6,440,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
260 מר
6
7,900,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
70 מר
3
2,500,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
260 מר
6
רמת גן רמת חן
רמת חן
255 מר
4
5,750,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
250 מר
5.5
6,550,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
330 מר
6
8,900,000 ₪
רמת גן רמת חן
תדהר
177 מר
6
5,850,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
513 מר
6
6,350,000 ₪
רמת גן רמת חן
חגי
520 מר
6
6,500,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
100 מר
4.5
3,400,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
250 מר
3
3,100,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
220 מר
3
3,450,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
250 מר
8
6,900,000 ₪
רמת גן רמת חן
אלוף דוד
250 מר
3
3,150,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
500 מר
4
6,290,000 ₪
רמת גן רמת חן
רמת חן
300 מר
4
4,900,000 ₪
רמת גן רמת חן
אלוף דוד 205
240 מר
8
4,000,000 ₪