גבעתיים קריית יוסף
קרית יוסף 8
84 מר
3
2,450,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
התע"ש
80 מר
3
2,590,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
התע"ש
65 מר
3
2,200,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הורדים
82 מר
3
2,100,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הורדים
70 מר
3
2,095,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הל"ה
90 מר
3
2,390,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
אחדות העבודה 15
80 מר
3
3,500,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הל"ה
80 מר
3
2,150,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
לכיש
80 מר
3
2,250,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הל"ה
70 מר
3
1,800,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הל"ה 2
83 מר
3
2,280,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הורדים
67 מר
3
1,900,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
לכיש 12
80 מר
3
2,245,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הל"ה 3
69 מר
3
2,190,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הל"ה
90 מר
3
2,290,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
קרית יוסף
84 מר
3
2,450,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הפלמ"ח 8
73 מר
3
2,170,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הפלמ"ח 31
70 מר
3
2,400,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הורדים
65 מר
3
2,200,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הל"ה
93 מר
3
2,100,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
קרית יוסף
107 מר
3
3,000,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הפלמ"ח
3
6,450 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הפלמ"ח 11
46 מר
3
גבעתיים קריית יוסף
הפלמ"ח
70 מר
3
1,800,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הפלמ"ח 31
70 מר
3
2,400,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
אחדות העבודה 15
80 מר
3
3,600,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הל"ה
77 מר
3
גבעתיים קריית יוסף
הורדים
73 מר
3
2,550,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הוורדים - לב גבעתיים
80 מר
3
2,200,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הל"ה
90 מר
3
2,290,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הורדים 3
86 מר
3
2,250,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
הל"ה
75 מר
3
1,900,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
כצנלסון 12
78 מר
3
1,770,000 ₪
גבעתיים קריית יוסף
התע"ש
75 מר
3
2,235,000 ₪