בני ברק גבעת רוקח
חיים פרל 15
150 מר
6
2,150,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ 10
125 מר
6
2,480,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
אדמו"רי אלכסנדר
115 מר
6
בני ברק גבעת רוקח
הראשונים 6
100 מר
6
1,870,000 ₪