בני ברק גבעת רוקח
הרב שר 7
74 מר
4
1,950,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ 30
77 מר
2.5
1,820,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
ירושלים 6
130 מר
5
2,600,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ 30
90 מר
4
1,750,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ 30
77 מר
3
1,690,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חיים פרל 4
80 מר
3
1,650,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבי עקיבא 43
90 מר
4
2,060,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
הראשונים 1
80 מר
4
1,850,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבי עקיבא 15
140 מר
4
1,990,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חת"ם סופר 7
90 מר
4
1,800,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
הרב שר
80 מר
3.5
1,850,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה 15
240 מר
8
2,500,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבנו אשר
100 מר
4
2,040,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
הראשונים 6
100 מר
6
1,870,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חיים פרל
95 מר
4.5
2,300,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
דרך זאב ז'בוטינסקי 34
65 מר
3
1,400,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבי עקיבא 11
78 מר
3
1,950,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבי עקיבא 11
98 מר
4
2,250,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
דרך זאב ז'בוטינסקי 24
72 מר
3.5
1,400,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבי עקיבא 47
78 מר
3.5
1,780,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חיים פרל 14
117 מר
4
2,150,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חיים פרל
160 מר
7
2,860,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ 10
125 מר
6
2,480,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
ירושלים 4
60 מר
2
1,550,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חיים פרל 5
90 מר
4
1,860,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
הראשונים
82 מר
4
1,750,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
מינץ 30
77 מר
3
1,690,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבי עקיבא 1
50 מר
2.5
בני ברק גבעת רוקח
חיים פרל 4
76 מר
3.5
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ 3
85 מר
4
2,050,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
קליש 4
75 מר
3.5
1,770,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
אדמו"רי אלכסנדר
115 מר
6
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה 9
80 מר
3.5
1,875,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבי עקיבא 45
75 מר
3
1,790,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבי עקיבא 7
80 מר
4
1,720,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חיים פרל 23
119 מר
4
2,300,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
דרך זאב ז'בוטינסקי 24
75 מר
3.5
1,400,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חת"ם סופר 4
110 מר
4.5
2,200,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
הרב שר
100 מר
5
2,200,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבי עקיבא 63
92 מר
4
1,980,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חיים פרל 22
115 מר
4
2,300,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
מינץ
77 מר
2.5
1,820,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ 11
50 מר
2.5
1,700,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה 1
60 מר
3
1,000,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה 1
70 מר
3
1,500,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
אדמו"רי אלכסנדר 3
110 מר
4