בני ברק גבעת רוקח
הראשונים 5
72
3.5
1,590,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חת"ם סופר 20
270
6
3,999,999 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ 11
50
2
1,290,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
דרך זאב ז'בוטינסקי 78
130
5
2,250,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה 17
105
5
2,350,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
הראשונים
83
3.5
1,550,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
הראשונים 3
110
4.5
2,180,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ
120
5
2,250,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
אבן גבירול 36
75
3
1,900,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
ירושלים 6
120
5
2,600,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ 9
95
5
1,600,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ 30
77
2.5
1,690,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבי עקיבא 15
100
6
2,000,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
הראשונים 5
95
4
1,900,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ 2
67
3
1,640,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חיים פרל 13
70
3
1,540,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ 5
70
2.5
1,395,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חת"ם סופר 10
70
3
1,620,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
אבן גבירול 36
60
2.5
1,450,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
אבן גבירול 36
60
3
1,420,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רמב"ם 11
62
3
1,500,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
הרב שר 7
125
5.5
2,420,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבי עקיבא 13
70
3
1,600,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה 20
200
9
2,770,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ 2
70
2.5
1,450,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה 8
72
3
1,695,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
אחיעזר 5
110
6
2,100,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבי עקיבא 11
80
3.5
1,930,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבנו אשר 5
78
3
1,690,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חיים פרל 13
70
3
1,580,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
הראשונים
30
3.5
1,950,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
הראשונים
80
4
1,550,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
הרב שר
76
4
1,850,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רמב"ם 9
60
2.5
1,620,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חת"ם סופר 20
270
7
3,999,999 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה 12
104
4.5
2,100,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חיים פרל
85
3
1,550,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה
2,790,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
הרב שר 17
100
4
2,000,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חת"ם סופר 10
70
3
1,620,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה 20
200
9
2,790,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רמב"ם 5
78
2.5
1,590,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
הרב שר
80
4
2,050,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
דרך זאב ז'בוטינסקי 34
70
3
1,350,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
דרך זאב ז'בוטינסקי 24
72
3.5
1,400,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבי עקיבא 15
140
4
1,850,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבי עקיבא 43
90
4
1,890,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ
120
5
2,350,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ 30 30
77
1,690,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
מינץ
95
5
1,600,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
הראשונים 3
100
4.5
2,250,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רמב"ם 9
70
3
1,730,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ 11
50
2.5
1,490,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה 15
240
8
2,500,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה
200
9
2,790,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ 3
85
4
2,050,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבנו אשר
100
4
2,120,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
ירושלים 6
130
5
2,600,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חיים פרל
160
7
2,690,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
אדמו"רי אלכסנדר 9
60
3.5
1,470,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה
104
4
2,200,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה 16
13
300,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה 20
100
5
2,400,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה
200
8
3,000,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה 12
104
4.5
2,225,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חיים פרל 15
150
6
2,150,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בן פתחיה 16
12
125,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חיים פרל 4
80
3
1,600,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
ירושלים 4
60
2
1,490,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
בנימין מינץ 30
77
2.5
1,690,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
חיים פרל
95
4.5
2,200,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
מינץ
77
2.5
1,820,000 ₪