רמת גן קרית קריניצי
מנדס 54
220 מר
8
6,890,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
אחים ליטוינסקי 3
560 מר
8
7,200,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מבוא מנדס
300 מר
8
6,100,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
יונה איתן
550 מר
8
6,700,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מבוא מנדס
650 מר
8
6,200,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס 54
320 מר
8
7,400,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
אביגדור המאירי
240 מר
8
5,500,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
אביגדור המאירי
240 מר
8
5,500,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מבוא מנדס
650 מר
8
6,200,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מבוא מנדס
480 מר
8
5,900,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
בשמת 7
500 מר
8
8,000,000 ₪