רמת גן קרית קריניצי
מנדס
900 מר
9
7,450,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
אחים ליטוינסקי 3
560 מר
8
7,200,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס 54
220 מר
8
6,890,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
גילדסגיים 21
250 מר
9
5,400,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
יפה לייב 21
330 מר
10
6,700,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס
650 מר
9
6,200,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
יונה איתן
930 מר
10
9,800,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
יוסף ספיר
80 מר
3.5
2,100,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
האילנות
500 מר
11
רמת גן קרית קריניצי
מנדס
300 מר
7
7,200,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס 71
130 מר
4.5
2,850,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
יונה איתן
550 מר
8
6,700,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס 30
1127 מר
7
7,390,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס 30
900 מר
7,390,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס 30
450 מר
3,690,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס
115 מר
4
2,590,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס
500 מר
10
5,500,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
האילנות
600 מר
11
5,500,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
רותם
800 מר
7
6,300,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מבוא מנדס
300 מר
8
6,100,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
יונה איתן
360 מר
9
6,000,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס 5
698 מר
6
4,900,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
יוסף ספיר
235 מר
6
2,490,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מבוא מנדס
650 מר
8
6,200,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
האחות חיה אוסטר
450 מר
9
7,500,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
הדס
198 מר
6
5,750,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
הדס
488 מר
9
5,990,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס
232 מר
5.5
5,200,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
רותם
500 מר
7
6,100,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
המשורר יעקב כהן
480 מר
7
5,850,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס 1
340 מר
6
5,700,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
גילדסגיים
328 מר
10
6,800,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס
240 מר
2,650,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
גילדסגיים
230 מר
6
4,750,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
גילדסגיים
270 מר
9
5,400,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
גילדסגיים
270 מר
9
5,400,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
יוסף ספיר
249 מר
7
4,500,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס 30
450 מר
4,200,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס 30
900 מר
8,400,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס
280 מר
7
6,200,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
יוסף ספיר
249 מר
7
4,650,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס
1127 מר
7
8,400,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס 54
320 מר
8
7,400,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
האחות חיה אוסטר
250 מר
6
4,250,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס
100 מר
4
2,350,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
הדס
198 מר
6
רמת גן קרית קריניצי
מנדס
670 מר
6
6,500,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
אביגדור המאירי
240 מר
8
5,500,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס
1000 מר
6
6,500,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
אביגדור המאירי
240 מר
8
5,500,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס
500 מר
4,980,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס 63
130 מר
4
2,300,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מבוא מנדס
650 מר
8
6,200,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
הדס
1120 מר
7
רמת גן קרית קריניצי
הדס
350 מר
7
7,700,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מבוא מנדס
480 מר
8
5,900,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
בשמת 7
500 מר
8
8,000,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס 63
120 מר
4.5
2,748,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
יונה איתן
700 מר
7
5,800,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
הדס 6
500 מר
4
6,000,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס
500 מר
1
5,250,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס
288 מר
5.5
5,950,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
מנדס 61
130 מר
4
2,200,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
שדרות אהרון קציר 15
1000 מר
6
6,500,000 ₪
רמת גן קרית קריניצי
יוסף ספיר
125 מר
5
2,320,000 ₪