רמת גן שכונת ותיקים
רוקח 116
77 מר
3
2,890,000 ₪
רמת גן שכונת ותיקים
רוקח
65 מר
3
2,200,000 ₪
רמת גן שכונת ותיקים
דרך אבא הלל 89
75 מר
3
1,900,000 ₪
רמת גן שכונת ותיקים
נורית
90 מר
3
2,050,000 ₪
רמת גן שכונת ותיקים
רוקח
71 מר
3
2,150,000 ₪
רמת גן שכונת ותיקים
רוקח
78 מר
3
2,750,000 ₪
רמת גן שכונת ותיקים
רוקח
82 מר
3
3,200,000 ₪
רמת גן שכונת ותיקים
רוקח
70 מר
3
2,630,000 ₪
רמת גן שכונת ותיקים
רוקח 116
77 מר
3
2,690,000 ₪
רמת גן שכונת ותיקים
רוקח
77 מר
3
2,790,000 ₪
רמת גן שכונת ותיקים
רוקח
69 מר
3
2,200,000 ₪
רמת גן שכונת ותיקים
רוקח
77 מר
3
2,600,000 ₪
רמת גן שכונת ותיקים
המרגנית 4
75 מר
3
3,500,000 ₪
רמת גן שכונת ותיקים
רוקח
76 מר
3
2,680,000 ₪