רמת גן החרוזים
רות 10
115 מר
4
3,250,000 ₪
רמת גן החרוזים
יואב 8
90 מר
4
3,142,500 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 6
150 מר
5
4,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית 1
50 מר
2
1,780,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 8
103 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
12 מר
5
3,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
יואב 10
55 מר
3
2,240,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
52 מר
2.5
1,890,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
10 מר
5
2,830,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
12 מר
5
רמת גן החרוזים
אסף
50 מר
2
2,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 4
116 מר
5
3,180,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 8
150 מר
6
3,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 4
116 מר
5
3,120,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
170 מר
3
3,000,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 11
93 מר
4
2,650,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית 10
130 מר
5
5,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
74 מר
3
2,495,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
97 מר
4
3,380,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
116 מר
5
3,190,000 ₪
רמת גן החרוזים
יואב 18
83 מר
3.5
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 11
125 מר
5
5,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 8
110 מר
4
2,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
100 מר
4
2,940,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
110 מר
5
2,790,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
232 מר
4
4,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
97 מר
4
2,990,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
55 מר
2
2,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
118 מר
5
3,880,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 11
82 מר
3
2,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 10
110 מר
4
3,350,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
12 מר
4
3,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
121 מר
4
3,760,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
50 מר
2
2,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
75 מר
3
2,450,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
113 מר
4
4,450,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
103 מר
4
3,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
75 מר
3
2,390,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 1
173 מר
5
5,830,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
120 מר
5
4,700,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 11
114 מר
5
3,350,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
150 מר
5
4,450,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 24
90 מר
4
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 20
105 מר
4
2,870,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
100 מר
4
2,740,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
130 מר
4
6,150,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
112 מר
4
2,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
52 מר
2.5
2,050,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
100 מר
4.5
3,450,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
97 מר
4
2,990,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 8
146 מר
6
3,350,000 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל
11 מר
4
2,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
80 מר
3
3,250,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 8
104 מר
4
3,240,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
121 מר
4
3,860,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
70 מר
3
2,380,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 8
124 מר
5
3,700,000 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל
13 מר
3
2,590,000 ₪
רמת גן החרוזים
ברוריה
90 מר
3
1,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 100
112 מר
5
3,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
100 מר
4
2,740,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 24
99 מר
4
2,750,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
190 מר
5
4,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית 11
120 מר
4
2,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
ביאליק 134
90 מר
3.5
3,000,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
125 מר
4
2,870,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית 7
100 מר
4
2,780,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
80 מר
3.5
2,520,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 2
120 מר
5
2,780,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 8
150 מר
6
3,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 8
110 מר
4
2,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
125 מר
5
2,870,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
105 מר
4
2,890,000 ₪
רמת גן החרוזים
יואב 18
83 מר
3.5
3,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
125 מר
5
2,870,000 ₪
רמת גן החרוזים
המלאכה 6
128 מר
4
רמת גן החרוזים
חרוזים
106 מר
4
2,380,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 1
136 מר
5
5,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
90 מר
3.5
3,000,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
150 מר
5
4,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
130 מר
5
2,750,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
112 מר
4
3,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 29
90 מר
4
2,550,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 2
120 מר
5.5
2,760,000 ₪
רמת גן החרוזים
ידע עם 16
45 מר
2
2,000,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים 16
45 מר
2
2,000,000 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל
78 מר
3
2,700,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
130 מר
5
3,490,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 24
89 מר
4
2,789,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 15
118 מר
4
4,150,000 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל
60 מר
3
2,100,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 4
180 מר
4
3,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים 134
70 מר
2.5
1,830,000 ₪