רמת גן החרוזים
יהודית 10
130 מר
5
5,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 11
125 מר
5
5,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 1
173 מר
5
5,830,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
190 מר
5
4,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 1
136 מר
5
5,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
136 מר
5
5,300,000 ₪