רמת גן החרוזים
איתמר 6
150 מר
5
4,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים 6
118 מר
5
3,475,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 4
116 מר
5
3,180,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 8
103 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית 10
130 מר
5
5,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
150 מר
5
4,450,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 4
116 מר
5
3,120,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
120 מר
5
3,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
10 מר
5
2,830,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
125 מר
5
2,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
120 מר
5
4,700,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
110 מר
5
2,790,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 11
114 מר
5
3,350,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
190 מר
5
4,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 8
124 מר
5
3,700,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 100
112 מר
5
3,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
130 מר
5
2,750,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 2
120 מר
5
2,780,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים 6
120 מר
5
רמת גן החרוזים
איתמר
118 מר
5
3,880,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
125 מר
5
2,870,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
116 מר
5
3,190,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
125 מר
5
2,870,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 1
136 מר
5
5,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
150 מר
5
4,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
130 מר
5
3,490,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
120 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
מבוא אנה פרנק 4
116 מר
5
3,190,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
136 מר
5
5,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
יואב 28
120 מר
5
4,650,000 ₪
רמת גן החרוזים
דרך אבא הלל 59
130 מר
5
2,290,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
115 מר
5
3,150,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית
135 מר
5
4,450,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
115 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
10 מר
5
2,830,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
132 מר
5
5,050,000 ₪
רמת גן החרוזים
 
130 מר
5
2,430,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
118 מר
5
3,150,000 ₪
רמת גן החרוזים
 
120 מר
5
3,080,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
136 מר
5
5,150,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית
103 מר
5
3,350,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 8
103 מר
5
2,870,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 4
116 מר
5
3,020,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
136 מר
5
3,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
118 מר
5
3,150,000 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל
156 מר
5
4,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל
117 מר
5
3,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
110 מר
5
4,000,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
117 מר
5
3,220,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
142 מר
5
3,420,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,750,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 2
125 מר
5
3,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית
103 מר
5
3,350,000 ₪
רמת גן החרוזים
 
112 מר
5
2,690,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
5
3,550,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית
116 מר
5
3,057,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
105 מר
5
3,100,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
136 מר
5
3,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
105 מר
5
3,100,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
134 מר
5
3,470,000 ₪
רמת גן החרוזים
 
130 מר
5
3,280,000 ₪
רמת גן החרוזים
 
187 מר
5
3,650,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
148 מר
5
4,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
115 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים 10
118 מר
5
3,150,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
120 מר
5
2,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 2
125 מר
5
3,250,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 123
105 מר
5
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
130 מר
5
2,750,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
130 מר
5
2,890,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
148 מר
5
4,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
 
150 מר
5
4,650,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית
130 מר
5
5,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
 
120 מר
5
2,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
 
120 מר
5
2,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
125 מר
5
3,250,000 ₪
רמת גן החרוזים
 
151 מר
5
4,700,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,890,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
130 מר
5
4,180,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
125 מר
5
2,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
130 מר
5
2,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
126 מר
5
4,400,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
130 מר
5
2,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
110 מר
5
3,070,000 ₪