רמת גן החרוזים
אנה פרנק
110 מר
5
2,550,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
143 מר
5
3,190,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 2
127 מר
5
3,100,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
126 מר
5
3,166,750 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית 9
125 מר
5
4,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
116 מר
5
3,100,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
152 מר
5
6,000,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
150 מר
5
4,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,750,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 4
120 מר
5
3,100,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 15
132 מר
5
3,975,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 11
125 מר
5
5,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
12 מר
5
רמת גן החרוזים
אסף 1
173 מר
5
5,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
153 מר
5
3,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
12 מר
5
3,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
150 מר
5
4,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
187 מר
5
4,220,910 ₪
רמת גן החרוזים
יואב 20
126 מר
5
4,250,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 4
116 מר
5
3,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 8
103 מר
5
2,690,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית 10
130 מר
5
5,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 8
200 מר
5
5,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
108 מר
5
2,990,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
120 מר
5
3,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 10
150 מר
5
5,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 6
150 מר
5
4,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
יואב 14
118 מר
5
4,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
120 מר
5
3,630,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
180 מר
5
5,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
118 מר
5
2,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
125 מר
5
2,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
127 מר
5
3,650,000 ₪
רמת גן החרוזים
ידע עם
125 מר
5
2,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 11
109 מר
5
3,400,000 ₪