רמת גן החרוזים
אסף
120
4
3,590,000 ₪
רמת גן החרוזים
 
85
4
2,820,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 10
95
4
2,999,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית 8
87
4
2,972,000 ₪
רמת גן החרוזים
חביבה רייק
102
4
3,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 7
98
4
3,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית 8
95
4
3,449,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
12
4
3,180,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
100
4
2,650,000 ₪
רמת גן החרוזים
דרך אבא הלל 39
85
4
1,999,999 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 20
96
4
2,650,000 ₪
רמת גן החרוזים
חביבה רייק 1
101
4
4,153,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
171
4
4,654,600 ₪
רמת גן החרוזים
חביבה רייק 1
105
4
3,380,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 28
76
4
3,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
יואב
1
4
3,650,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
111
4
3,030,500 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל 18
90
4
3,040,000 ₪
רמת גן החרוזים
חביבה רייק
113
4
4,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
105
4
3,000,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
130
4
3,743,400 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל
95
4
2,820,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 9
98
4
3,095,000 ₪
רמת גן החרוזים
חביבה רייק 1
87
4
3,190,000 ₪
רמת גן החרוזים
יואב 6
97
4
3,050,000 ₪
רמת גן החרוזים
חביבה רייק 1
87
4
2,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
96
4
רמת גן החרוזים
רוקח 47
104
4
3,650,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
184
4
3,650,446 ₪
רמת גן החרוזים
רות
117
4
3,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 8
105
4
3,050,000 ₪
רמת גן החרוזים
יואב
104
4
3,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
חביבה רייק 14
138
4
4,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 6
90
4
2,890,000 ₪
רמת גן החרוזים
ביאליק 164
10000
4
2,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל
93
4
2,975,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
90
4
2,450,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
120
4
3,630,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
89
4
3,125,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
103
4
3,580,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
85
4
3,100,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
107
4
2,760,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית
90
4
2,750,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
105
4
3,150,000 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל
11
4
2,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
277
4
4,550,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
97
4
3,250,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
117
4
3,400,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית
90
4
2,820,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
101
4
3,280,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 12
117
4
3,400,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 20
104
4
2,790,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית
98
4
3,050,000 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל 18
102
4
2,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 10
115
4
3,100,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 11
93
4
2,750,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
100
4
3,000,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 8
110
4
3,070,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 8
103
4
3,230,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 8
102
4
3,150,000 ₪
רמת גן החרוזים
חביבה רייק
104
4
2,975,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 20
107
4
2,790,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית 7
92
4
3,090,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
130
4
5,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל
89
4
2,940,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
12
4
3,250,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 20
108
4
2,700,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
100
4
2,940,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
90
4
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 7
98
4
3,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 10
98
4
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל 6
88
4
2,975,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
97
4
2,990,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
232
4
4,700,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 11
92
4
2,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
121
4
3,650,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 9
96
4
3,150,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
112
4
3,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 8
105
4
2,400,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
112
4
2,970,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 8
110
4
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
112
4
2,900,000 ₪