רמת גן החרוזים
רות 10
115 מר
4
3,250,000 ₪
רמת גן החרוזים
יואב 8
90 מר
4
3,142,500 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
90 מר
4
2,550,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים 4
117 מר
4
3,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 11
93 מר
4
2,650,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 8
110 מר
4
2,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
97 מר
4
3,380,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
97 מר
4
2,990,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
232 מר
4
4,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
100 מר
4
2,940,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 10
110 מר
4
3,350,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
12 מר
4
3,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
121 מר
4
3,760,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
113 מר
4
4,450,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
103 מר
4
3,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
דרך אבא הלל 39
85 מר
4
2,050,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 20
108 מר
4
2,790,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 24
90 מר
4
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 20
105 מר
4
2,870,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
100 מר
4
2,740,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
130 מר
4
6,150,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
112 מר
4
2,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
97 מר
4
2,990,000 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל
11 מר
4
2,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
המלאכה 6
128 מר
4
רמת גן החרוזים
רות 8
104 מר
4
3,240,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
121 מר
4
3,860,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
95 מר
4
2,700,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
100 מר
4
2,740,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 24
99 מר
4
2,750,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית 11
120 מר
4
2,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
125 מר
4
2,870,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית 7
100 מר
4
2,780,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 8
110 מר
4
2,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
105 מר
4
2,890,000 ₪
רמת גן החרוזים
המלאכה 6
128 מר
4
רמת גן החרוזים
חרוזים
106 מר
4
2,380,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
112 מר
4
3,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 29
90 מר
4
2,550,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 15
118 מר
4
4,150,000 ₪
רמת גן החרוזים
ידע עם
100 מר
4
2,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 24
89 מר
4
2,789,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 4
180 מר
4
3,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
118 מר
4
3,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
100 מר
4
2,820,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
95 מר
4
2,400,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית
100 מר
4
2,790,000 ₪
רמת גן החרוזים
דרך אבא הלל 37
85 מר
4
1,999,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 1
105 מר
4
2,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 8
105 מר
4
2,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
יואב 18
80 מר
4
3,000,000 ₪
רמת גן החרוזים
דרך אבא הלל 39
85 מר
4
2,120,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
250 מר
4
5,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 12
104 מר
4
3,240,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 20
88 מר
4
2,320,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
121 מר
4
4,100,000 ₪
רמת גן החרוזים
דרך אבא הלל 45
105 מר
4
2,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
ברוריה 6
71 מר
4
2,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
105 מר
4
2,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
95 מר
4
2,780,000 ₪