רמת גן החרוזים
אסף
120 מר
4
3,620,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 2
80 מר
3
2,250,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 10
95 מר
4
3,050,000 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל 18
73 מר
2
2,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 7
98 מר
4
3,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
דרך אבא הלל 39
85 מר
4
2,050,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
67 מר
3
2,370,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
55 מר
2
1,980,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 8
105 מר
4
3,050,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
110 מר
5
2,550,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
143 מר
5
3,190,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
80 מר
3
3,100,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 9
98 מר
4
3,095,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
80 מר
3.5
2,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
96 מר
4
רמת גן החרוזים
דרך אבא הלל 59
75 מר
3.5
1,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל
93 מר
4
2,975,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
90 מר
4
2,450,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
120 מר
4
3,630,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 2
127 מר
5
3,100,000 ₪
רמת גן החרוזים
יואב 28
153 מר
6
5,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
160 מר
5,000,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 7
98 מר
4
3,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
ביאליק 164
10000 מר
4
2,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
200 מר
2
4,550,000 ₪
רמת גן החרוזים
ביאליק 122
100 מר
3.5
2,470,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
89 מר
4
3,125,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
103 מר
4
3,580,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
85 מר
4
3,100,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
117 מר
4
3,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
107 מר
4
2,760,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
82 מר
3
2,508,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
62 מר
2
1,904,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
130 מר
4
3,743,400 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית
90 מר
4
2,750,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
12 מר
5
רמת גן החרוזים
חרוזים
212 מר
6
4,000,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
153 מר
5
3,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
150 מר
5
4,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 11
82 מר
3
2,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
277 מר
4
4,550,000 ₪
רמת גן החרוזים
ידע עם
70 מר
3
2,050,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
150 מר
5
4,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,750,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
60 מר
3
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
187 מר
5
4,220,910 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 1
173 מר
5
5,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
105 מר
4
3,150,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
126 מר
5
3,166,750 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
184 מר
4
3,650,446 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
171 מר
4
4,654,600 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
111 מר
4
3,030,500 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
59 מר
2
2,090,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
65 מר
3
2,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
ברוריה 2
57 מר
3.5
2,150,000 ₪
רמת גן החרוזים
יואב 20
126 מר
5
4,250,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 11
125 מר
5
5,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 15
132 מר
5
3,975,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 4
120 מר
5
3,100,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
116 מר
5
3,100,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
170 מר
3
3,000,000 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל
11 מר
4
2,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
12 מר
5
3,950,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
97 מר
4
3,250,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
152 מר
5
6,000,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית 9
125 מר
5
4,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
75 מר
3
2,400,000 ₪
רמת גן החרוזים
יואב 20
186 מר
6
5,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
117 מר
4
3,400,000 ₪
רמת גן החרוזים
יואב 6
97 מר
4
3,050,000 ₪
רמת גן החרוזים
ברוריה 1
70 מר
2.5
2,240,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 28
76 מר
4
3,650,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
55 מר
2
1,980,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 4
116 מר
5
3,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף
105 מר
4
3,000,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
חביבה רייק
82 מר
3
2,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
יואב 18
83 מר
3.5
רמת גן החרוזים
יהודית
90 מר
4
2,820,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 14
82 מר
3
2,508,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 14
62 מר
2
1,904,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
100 מר
4
2,650,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר
101 מר
4
3,280,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 12
117 מר
4
3,400,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 20
104 מר
4
2,790,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית
98 מר
4
3,050,000 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל 18
102 מר
4
2,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
חביבה רייק 14
138 מר
4
4,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 8
103 מר
5
2,690,000 ₪
רמת גן החרוזים
ביאליק 148
72 מר
3
1,990,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות 10
115 מר
4
3,100,000 ₪
רמת גן החרוזים
אביגיל 8
53 מר
2
1,990,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 11
93 מר
4
2,750,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית 10
130 מר
5
5,200,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,800,000 ₪