רמת גן שיכון מזרחי
מטולה 4
250 מר
5
4,300,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
דונש 4
110 מר
5
2,550,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
דונש
115 מר
5
רמת גן שיכון מזרחי
גרשום 6
103 מר
5
2,320,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
דונש
12 מר
5
2,770,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
הירדן 59
122 מר
5
2,420,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
דונש 5
107 מר
5
2,380,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
דונש 5
107 מר
5
2,460,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
דונש 5
105 מר
5
2,450,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
דונש 5
107 מר
5
2,470,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
ראש פינה
122 מר
5
2,070,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
דונש 5
107 מר
5
2,290,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
גרשום 13
120 מר
5
3,490,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
פנחס
125 מר
5
3,590,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
דונש
105 מר
5
2,550,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
דונש
107 מר
5
2,575,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
דונש
114 מר
5
590,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
דונש
145 מר
5
2,700,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
גרשום 5
110 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
ישורון 10
11 מר
5
2,400,000 ₪
רמת גן שיכון מזרחי
הירדן 53
106 מר
5
2,250,000 ₪