רמת גן מרכז העיר א'
בית אל
200 מר
6
3,150,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מצפה
160 מר
6
4,600,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מעלה הצופים
500 מר
6
5,999,999 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
החיצון 3
224 מר
6
2,990,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מעלה הצופים
500 מר
6
5,999,999 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מצפה
160 מר
6
4,600,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מצפה
160 מר
6
4,600,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
לאן
184 מר
6
4,100,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
בית אל
200 מר
6
3,100,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
החיצון 3
164 מר
6
3,600,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
140 מר
6
3,290,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
החשמונאים 00
120 מר
6
2,900,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
החשמונאים 00
120 מר
6
2,900,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
145 מר
6
3,350,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מעלה הצופים 25
260 מר
6
3,950,000 ₪