רמת גן מרכז העיר א'
החיצון 3
140 מר
4
3,390,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
100 מר
4
2,225,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
החיצון 3
103 מר
4
3,100,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
בית אל
105 מר
4
2,450,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
120 מר
4
2,850,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
לאן 2
100 מר
4
2,220,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מעלה הצבי 4
95 מר
4
2,150,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
97 מר
4
2,000,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
98 מר
4
2,030,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
החיצון 3
89 מר
4
2,990,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרים
4
1,850,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
85 מר
4
2,090,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
יכין 4
100 מר
4
2,400,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
115 מר
4
2,950,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
ארלוזורוב 72
90 מר
4
2,250,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
החשמונאים
210 מר
4
4,600,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
בועז 4
109 מר
4
2,750,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
החיצון 3
90 מר
4
2,890,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
יכין
96 מר
4
2,630,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
המתמיד 11
97 מר
4
2,630,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
המתמיד
97 מר
4
2,750,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
הרב חבה אליהו
100 מר
4
3,080,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
לאן
110 מר
4
2,815,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
לאן 8
103 מר
4
2,490,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
ארלוזורוב
90 מר
4
2,300,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
100 מר
4
רמת גן מרכז העיר א'
המתמיד
120 מר
4
2,390,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
יכין 4
96 מר
4
2,580,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
93 מר
4
2,090,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
המתמיד
110 מר
4
2,875,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
92 מר
4
2,230,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
92 מר
4
2,230,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
92 מר
4
2,190,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
90 מר
4
2,120,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
בית אל 7
103 מר
4
2,490,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
92 מר
4
2,230,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
90 מר
4
2,100,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
92 מר
4
2,230,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
כפר המכביה 1
110 מר
4
4,700,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
ארלוזורוב 72
90 מר
4
2,350,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
205 מר
4
3,160,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
92 מר
4
2,290,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
98 מר
4
2,350,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
החיצון 3
100 מר
4
2,650,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
הרב חבה אליהו
100 מר
4
3,200,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
החשמונאים
90 מר
4
2,100,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
ארלוזורוב
98 מר
4
2,550,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
המתמיד
86 מר
4
2,380,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
מרום נוה, רמת יצחק
92 מר
4
2,230,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
ארלוזורוב
140 מר
4
2,300,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
לוי 2
110 מר
4
3,390,000 ₪