רמת גן מרום נווה
אלוף הניצחון
100 מר
3.5
1,900,000 ₪
רמת גן מרום נווה
מאיר בעל הנס
75 מר
3.5
1,790,000 ₪
רמת גן מרום נווה
הגאון אליהו
87 מר
3.5
1,950,000 ₪
רמת גן מרום נווה
הגאון אליהו 9
87 מר
3.5
1,870,000 ₪
רמת גן מרום נווה
ד"ר יוחנן בדר 6
90 מר
3.5
2,290,000 ₪
רמת גן מרום נווה
מיכאל 00
85 מר
3.5
1,780,000 ₪
רמת גן מרום נווה
מיכאל
85 מר
3.5
1,780,000 ₪
רמת גן מרום נווה
ד"ר יוחנן בדר 6
90 מר
3.5
2,290,000 ₪
רמת גן מרום נווה
ד"ר יוחנן בדר 6
89 מר
3.5
2,150,000 ₪
רמת גן מרום נווה
מאיר בעל הנס 27
80 מר
3.5
1,840,000 ₪
רמת גן מרום נווה
ד"ר יוחנן בדר 6
90 מר
3.5
2,450,000 ₪
רמת גן מרום נווה
מאיר בעל הנס 20
85 מר
3.5
1,840,000 ₪
רמת גן מרום נווה
ד"ר יוחנן בדר 6
89 מר
3.5
2,150,000 ₪