רמת גן מתחם נגבה
אמיר 17
100 מר
5
2,900,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
רמת השקמה
96 מר
5
1,890,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
רמת השקמה
120 מר
5
2,100,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
רמת השקמה
120 מר
5
2,100,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
מבוא נגבה 8
319 מר
5
3,600,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
160 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
רמת השקמה
120 מר
5
3,050,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
רמת השקמה
120 מר
5
3,150,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 35
120 מר
5
2,699,900 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
180 מר
5
2,930,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
116 מר
5
2,700,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
120 מר
5
2,750,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
110 מר
5
2,680,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר
92 מר
5
2,290,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
מבוא נגבה 8
270 מר
5
3,500,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בר יוחאי 19
134 מר
5
4,050,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נגבה
190 מר
5
3,275,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
115 מר
5
2,580,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 21
112 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה 16
120 מר
5
2,680,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 213
177 מר
5
3,800,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
108 מר
5
2,350,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
107 מר
5
2,590,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד
150 מר
5
3,200,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
125 מר
5
2,500,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 57
111 מר
5
2,430,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
120 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
יעל הגיבורה
110 מר
5
2,350,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר 10
164 מר
5
2,390,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד 9
200 מר
5
4,850,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
119 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
119 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 9
128 מר
5
רמת גן מתחם נגבה
שלומציון
130 מר
5
2,680,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 21
110 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
י"א באדר
128 מר
5
3,300,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
יד החזקה
185 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נגבה
141 מר
5
3,400,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בר יוחאי
95 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נגבה
95 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 263
122 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
י"א באדר 10
108 מר
5
2,490,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 19
165 מר
5
4,200,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בר יוחאי
200 מר
5
3,200,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 19
121 מר
5
3,150,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 213
177 מר
5
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 25
140 מר
5
2,700,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד
195 מר
5
5,100,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הראובני 10
135 מר
5
2,955,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד
198 מר
5
5,500,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
טרומן 32
113 מר
5
2,590,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר 17
98 מר
5
3,000,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חיים בר לב 19
128 מר
5
3,200,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 93
210 מר
5
3,990,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 22
126 מר
5
3,800,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
מנשה
127 מר
5
2,780,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הראובני
120 מר
5
2,950,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 9
150 מר
5
3,850,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 9
138 מר
5
3,850,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 213
177 מר
5
4,500,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שלומציון 8
6 מר
5
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 19
135 מר
5
4,200,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 119
180 מר
5
2,320,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
140 מר
5
2,580,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 19
150 מר
5
4,300,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
140 מר
5
2,580,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
114 מר
5
2,920,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר
95 מר
5
2,350,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 35
116 מר
5
2,900,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 19
129 מר
5
3,800,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד 11
135 מר
5
3,200,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נגבה
104 מר
5
2,450,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אפרים
80 מר
5
2,000,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
1 מר
5