רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 226
105 מר
4.5
2,250,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הראובני
106 מר
4.5
2,680,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
117 מר
4.5
2,290,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 33
86 מר
4.5
3,120,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 7
106 מר
4.5
2,330,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נגבה
103 מר
4.5
2,350,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר
160 מר
4.5
2,290,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בר יוחאי 99
98 מר
4.5
2,800,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר
93 מר
4.5
2,280,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 65
86 מר
4.5
2,070,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה 36
100 מר
4.5
1,995,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דרך נגבה 26
130 מר
4.5
2,950,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
100 מר
4.5
2,335,000 ₪