רמת גן מתחם נגבה
חד נס
75 מר
3
1,690,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
85 מר
3
1,820,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
55 מר
3
1,690,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 239
65 מר
3
1,650,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד 4
14 מר
3
2,600,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שלומציון 14
75 מר
3
1,720,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 7
70 מר
3
2,050,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דבורה הנביאה 4
135 מר
3
2,750,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דבורה הנביאה 4
125 מר
3
2,580,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שלומציון
135 מר
3
2,578,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
י"א באדר
62 מר
3
1,650,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה 22
80 מר
3
2,200,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
יעל הגיבורה
80 מר
3
1,550,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד 4
20 מר
3
2,900,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שלומציון
74 מר
3
1,790,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
יד החזקה 9
67 מר
3
1,765,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שלומציון
69 מר
3
2,440,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר
78 מר
3
1,870,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
66 מר
3
1,825,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
י"א באדר
62 מר
3
1,655,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 60
4 מר
3
1,920,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר 13
70 מר
3
1,780,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שלומציון 14
78 מר
3
1,680,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
100 מר
3
1,650,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד
105 מר
3
2,550,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד 4
105 מר
3
2,830,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
י"א באדר
65 מר
3
1,715,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
80 מר
3
1,890,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד 4
105 מר
3
2,650,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד 4
216 מר
3
7,500,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 4
80 מר
3
1,650,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 60
65 מר
3
1,850,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר
66 מר
3
1,800,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
יד החזקה 9
67 מר
3
1,735,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
80 מר
3
1,850,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
60 מר
3
1,700,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
160 מר
3
2,125,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דרך נגבה 8
78 מר
3
1,825,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 2
81 מר
3
1,950,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נווה יעקב
82 מר
3
2,080,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 3
74 מר
3
1,880,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
יד החזקה
60 מר
3
1,720,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נגבה
80 מר
3
1,590,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
יד החזקה
67 מר
3
1,700,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אפרים
70 מר
3
1,990,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל
85 מר
3
1,820,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
רמת השקמה
79 מר
3
1,590,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר
64 מר
3
1,670,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
71 מר
3
1,735,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד
195 מר
3
5,100,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל
72 מר
3
1,865,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 8
80 מר
3
2,100,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בת שוע
75 מר
3
1,570,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 190
90 מר
3
1,780,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר 5
64 מר
3
1,670,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד 4
90 מר
3
2,230,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 9
110 מר
3
2,070,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
י"א באדר
62 מר
3
1,626,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 25
84 מר
3
2,350,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שדרות הצנחנים 18
61 מר
3
1,690,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר
64 מר
3
1,670,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 8
75 מר
3
2,050,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נווה יעקב 10
82 מר
3
2,080,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נגבה
85 מר
3
1,850,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
י"א באדר
65 מר
3
1,686,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
70 מר
3
1,890,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל
75 מר
3
1,870,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
77 מר
3
1,800,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
75 מר
3
1,800,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נגבה
75 מר
3
1,680,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד 4
90 מר
3
3,100,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 3
80 מר
3
1,900,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 66
93 מר
3
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד 4
95 מר
3
2,190,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 203
75 מר
3
1,600,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
75 מר
3
1,850,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר
65 מר
3
1,670,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 21
70 מר
3
1,875,000 ₪