רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 261
87 מר
4
1,950,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
70 מר
3
1,825,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 60
129 מר
4.5
1,970,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר 17
100 מר
5
2,900,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 8
80 מר
3
2,200,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר 6
94 מר
4
2,250,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 19
137 מר
5.5
3,890,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
מנשה 000
103 מר
4
3,000,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עמינדב
63 מר
2
1,590,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שדרות הצנחנים 32
74 מר
4
1,975,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
יעל הגיבורה
95 מר
4
2,130,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 25
71 מר
3
2,190,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 226
105 מר
4.5
2,250,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עמינדב
60 מר
2.5
1,550,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
170 מר
7
2,780,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
י"א באדר
75 מר
3
1,880,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 265
100 מר
4.5
2,570,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה 25
64 מר
3
2,100,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 33
79 מר
4
2,105,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
רמת השקמה
96 מר
5
1,890,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
רמת השקמה
120 מר
5
2,100,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 39
85 מר
4
2,190,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נגבה
110 מר
4
1,890,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 32
102 מר
4
2,350,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
רמת השקמה
250 מר
6
3,150,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 47
180 מר
3
3,290,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 10
72 מר
3.5
2,500,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 9
107 מר
4
2,890,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דרך נגבה 8
78 מר
3
2,150,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
מבוא נגבה 8
75 מר
3
2,200,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דבורה הנביאה 4
100 מר
3
2,200,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 33
86 מר
4.5
3,120,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דבורה הנביאה 4
135 מר
3
2,750,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נווה יעקב
104 מר
4
2,100,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אפרים
86 מר
4
2,180,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 7
106 מר
4.5
2,330,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
רמת השקמה
120 מר
5
2,100,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
66 מר
3
1,825,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דרך נגבה 8
141 מר
4
3,500,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
160 מר
4
3,150,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בר יוחאי
90 מר
4
2,050,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה 36
100 מר
4.5
1,995,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
מבוא נגבה 8
319 מר
5
3,600,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
160 מר
3
2,125,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד 4
105 מר
3
2,830,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
100 מר
4.5
1,880,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
רמת השקמה
120 מר
5
3,050,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד 4
56 מר
4
7,000,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נגבה
500 מר
7,500,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
160 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
יד החזקה
101 מר
4
2,500,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בת שוע
85 מר
3
2,450,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
י"א באדר
62 מר
3
1,650,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד
108 מר
4
2,895,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 35
120 מר
5
2,699,900 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בר יוחאי 19
98 מר
2
1,690,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
מבוא נגבה
170 מר
6
3,850,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
רמת השקמה
120 מר
5
3,150,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דרך נגבה 8
144 מר
6
3,700,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרי הגלעד 11
108 מר
4
2,890,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
180 מר
5
2,930,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל
230 מר
3.5
3,300,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
116 מר
5
2,700,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חרוד 5
58 מר
2
1,580,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
120 מר
5
2,750,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
100 מר
4.5
1,860,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
90 מר
4
2,300,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
80 מר
3.5
1,890,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
102 מר
4
2,575,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 40
92 מר
4
2,380,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
110 מר
5
2,680,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בר יוחאי 19
92 מר
4
2,190,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
80 מר
3
1,890,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
מבוא נגבה 8
270 מר
5
3,500,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר
92 מר
5
2,290,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
103 מר
4
2,350,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
100 מר
4.5
2,075,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
90 מר
4
2,350,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נגבה
190 מר
5
3,275,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
115 מר
5
2,580,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
66 מר
3
1,850,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בר יוחאי 19
134 מר
5
4,050,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 40
180 מר
8
3,500,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 7
105 מר
4
2,300,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
90 מר
4
2,500,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בר יוחאי
108 מר
4
2,300,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 17 17
180 מר
6
3,000,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
74 מר
3
1,875,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 7
104 מר
4
2,300,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עמינדב 10
63 מר
2
1,590,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 12
112 מר
4
2,550,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נגבה
94 מר
4
2,050,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה 22
80 מר
3
2,200,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 21
112 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 9
114 מר
4
2,780,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 8
70 מר
3
2,190,000 ₪