רמת גן תל יהודה
השושן 3
186 מר
6
3,390,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
152 מר
6
4,000,000 ₪
רמת גן תל יהודה
יד שלום 6
136 מר
6
2,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
כנפי נשרים 27
242 מר
6
4,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
עוזיאל
210 מר
6
רמת גן תל יהודה
 
175 מר
6
5,740,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אל-הנכס
170 מר
6
5,600,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים 14
150 מר
6
4,000,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי 44
170 מר
6