רמת גן תל יהודה
הרכסים
114 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
יד שלום 6
134 מר
5
2,825,000 ₪
רמת גן תל יהודה
יד שלום
134 מר
5
2,780,000 ₪
רמת גן תל יהודה
יד שלום 6
134 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
137 מר
5
4,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
יד שלום 6
134 מר
5
2,750,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי 111
110 מר
5
2,650,000 ₪