רמת גן תל יהודה
יד שלום
134 מר
5
2,730,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
110 מר
5
2,490,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה 266
90 מר
5
1,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אמנון ותמר
105 מר
5
2,400,000 ₪
רמת גן תל יהודה
ברקאי 19
103 מר
5
2,590,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 19
165 מר
5
4,100,000 ₪
רמת גן תל יהודה
ברקאי 19
103 מר
5
2,590,000 ₪
רמת גן תל יהודה
האגדה 7
113 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי
140 מר
5
3,490,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
120 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
115 מר
5
2,525,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אמוראים
125 מר
5
2,950,000 ₪
רמת גן תל יהודה
בית לחם
116 מר
5
2,580,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה 178
125 מר
5
2,290,000 ₪
רמת גן תל יהודה
נחמיה תמרי 14 14
127 מר
5
2,950,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי
97 מר
5
2,670,000 ₪
רמת גן תל יהודה
האלוף נחמיה תמרי 14
127 מר
5
3,000,000 ₪
רמת גן תל יהודה
סנהדרין 3
113 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
108 מר
5
2,900,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים
100 מר
5
1,790,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
120 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
120 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
140 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
האלוף נחמיה תמרי 14
127 מר
5
3,300,000 ₪
רמת גן תל יהודה
סנהדרין 5
125 מר
5
2,600,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
105 מר
5
2,275,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים 74
117 מר
5
2,700,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
108 מר
5
2,600,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
116 מר
5
2,150,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אמנון ותמר 8
109 מר
5
2,550,000 ₪
רמת גן תל יהודה
מבוא התיכון 6
100 מר
5
2,287,000 ₪
רמת גן תל יהודה
מבוא התיכון
100 מר
5
2,287,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חברון
110 מר
5
2,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
139 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
ברקאי 5
110 מר
5
1,890,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין 39
105 מר
5
2,649,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
105 מר
5
2,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
בית לחם
115 מר
5
2,470,000 ₪