רמת גן תל יהודה
עוזיאל
225 מר
5
3,695,000 ₪
רמת גן תל יהודה
המלך יוסף 45
160 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
110 מר
5
2,490,000 ₪
רמת גן תל יהודה
רוחמה
155 מר
5
רמת גן תל יהודה
רוחמה 39
155 מר
5
310,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אמנון ותמר
105 מר
5
2,400,000 ₪
רמת גן תל יהודה
ברקאי 19
103 מר
5
2,590,000 ₪
רמת גן תל יהודה
ברקאי 19
121 מר
5
3,950,000 ₪
רמת גן תל יהודה
סנהדרין 2
166 מר
5
3,800,000 ₪
רמת גן תל יהודה
ברקאי 19
103 מר
5
2,590,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 19
165 מר
5
4,100,000 ₪
רמת גן תל יהודה
האגדה 7
113 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים
114 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
- מרכז העיר
122 מר
5
3,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
עוזיאל
145 מר
5
3,740,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים 21
158 מר
5
3,590,000 ₪
רמת גן תל יהודה
עוזיאל
280 מר
5
3,490,000 ₪
רמת גן תל יהודה
יד שלום
115 מר
5
3,200,000 ₪
רמת גן תל יהודה
רוחמה
133 מר
5
3,250,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
120 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים
175 מר
5
4,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אמנון ותמר 7
226 מר
5
4,250,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אמנון ותמר
120 מר
5
2,800,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
115 מר
5
2,525,000 ₪
רמת גן תל יהודה
עוזיאל
275 מר
5
3,400,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אמוראים
125 מר
5
2,950,000 ₪
רמת גן תל יהודה
בית לחם
116 מר
5
2,580,000 ₪
רמת גן תל יהודה
בית לחם
143 מר
5
4,200,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה 178
125 מר
5
2,290,000 ₪
רמת גן תל יהודה
נחמיה תמרי 14 14
127 מר
5
2,950,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אל-הנכס
159 מר
5
5,390,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי
97 מר
5
2,670,000 ₪
רמת גן תל יהודה
סנהדרין
270 מר
5
3,900,000 ₪
רמת גן תל יהודה
האלוף נחמיה תמרי 14
127 מר
5
3,000,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי
97 מר
5
2,690,000 ₪
רמת גן תל יהודה
סנהדרין 3
113 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
סנהדרין 2
250 מר
5
3,950,000 ₪
רמת גן תל יהודה
יד שלום
120 מר
5
3,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אמנון ותמר 7
136 מר
5
4,250,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
108 מר
5
2,900,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
120 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי
97 מר
5
2,670,000 ₪
רמת גן תל יהודה
המלך יוסף
160 מר
5
2,750,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
120 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
141 מר
5
3,750,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
141 מר
5
3,400,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
140 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
115 מר
5
3,380,000 ₪
רמת גן תל יהודה
האלוף נחמיה תמרי 14
127 מר
5
3,300,000 ₪
רמת גן תל יהודה
סנהדרין 5
125 מר
5
2,600,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
120 מר
5
3,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
137 מר
5
4,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
105 מר
5
2,275,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים 74
117 מר
5
2,700,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אמנון ותמר
120 מר
5
2,950,000 ₪
רמת גן תל יהודה
רוחמה
142 מר
5
3,250,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
108 מר
5
2,600,000 ₪
רמת גן תל יהודה
ברקאי
230 מר
5
3,730,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
116 מר
5
2,150,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אמנון ותמר 8
109 מר
5
2,550,000 ₪
רמת גן תל יהודה
מבוא התיכון 6
100 מר
5
2,287,000 ₪
רמת גן תל יהודה
מבוא התיכון
100 מר
5
2,287,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חברון
110 מר
5
2,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אבישי 9
120 מר
5
3,400,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
139 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי
130 מר
5
2,800,000 ₪
רמת גן תל יהודה
רוחמה
144 מר
5
2,890,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
120 מר
5
3,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי 111
110 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלוף הניצחון 20
200 מר
5
4,290,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי
130 מר
5
2,990,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים 74
124 מר
5
3,990,000 ₪
רמת גן תל יהודה
עוזיאל
120 מר
5
2,890,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין 39
105 מר
5
2,649,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
105 מר
5
2,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
בית לחם
115 מר
5
2,470,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי 45
130 מר
5