רמת גן תל יהודה
אמנון ותמר
120
5
2,950,000 ₪
רמת גן תל יהודה
סנהדרין 5
130
5
2,990,000 ₪
רמת גן תל יהודה
האגדה 7
115
5
2,750,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
220
5
4,050,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
145
5
2,890,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי
140
5
3,490,000 ₪
רמת גן תל יהודה
בית לחם 10
126
5
2,580,000 ₪
רמת גן תל יהודה
בית לחם
120
5
2,660,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים 11
111
5
2,920,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
96
5
2,400,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין 52
107
5
2,640,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
250
5
רמת גן תל יהודה
שדרות ירושלים
12
5
2,390,000 ₪
רמת גן תל יהודה
האגדה 7
113
5
2,650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
125
5
2,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
93
5
1,780,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
5
5,000,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
200
5
רמת גן תל יהודה
חורגין
115
5
2,660,000 ₪
רמת גן תל יהודה
יד שלום 6
134
5
2,730,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
120
5
2,660,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים
150
5
4,000,000 ₪
רמת גן תל יהודה
שדרות ירושלים
120
5
2,620,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
134
5
2,750,000 ₪
רמת גן תל יהודה
האגדה 7
115
5
2,650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
המלך יוסף 45
160
5
2,490,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
135
5
2,700,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה 180
1
5
2,390,000 ₪
רמת גן תל יהודה
ברקאי 19
103
5
2,490,000 ₪
רמת גן תל יהודה
עטרות 19
420
5
רמת גן תל יהודה
סנהדרין
215
5
3,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
סנהדרין
127
5
2,490,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים
100
5
1,950,000 ₪
רמת גן תל יהודה
ברקאי 19
121
5
3,950,000 ₪
רמת גן תל יהודה
האגדה
115
5
2,790,000 ₪
רמת גן תל יהודה
האלוף נחמיה תמרי 14
110
5
2,890,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אמנון ותמר
120
5
3,050,000 ₪
רמת גן תל יהודה
בית לחם 10
126
5
2,580,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלישיב 6
130
5
8,500 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים 11
111
5
2,990,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
68
5
1,520,000 ₪
רמת גן תל יהודה
יד שלום
130
5
4,100,000 ₪
רמת גן תל יהודה
עוזיאל
200
5
3,700,000 ₪