רמת גן תל יהודה
הרכסים 00
42 מר
2
1,495,000 ₪
רמת גן תל יהודה
רבי יהודה הנשיא
60 מר
2
1,585,000 ₪
רמת גן תל יהודה
האלוף נחמיה תמרי
50 מר
2
1,590,000 ₪
רמת גן תל יהודה
יד שלום 8
55 מר
2
1,600,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
50 מר
2
1,490,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
51 מר
2
1,530,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
61 מר
2
1,870,000 ₪
רמת גן תל יהודה
האלוף נחמיה תמרי
55 מר
2
1,580,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים 5
67 מר
2
1,690,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אמנון ותמר 8
86 מר
2
1,690,000 ₪
רמת גן תל יהודה
שדרות ירושלים 50
61 מר
2
1,680,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים 0000
42 מר
2
1,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
65 מר
2
1,475,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
30 מר
2
1,360,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
64 מר
2
1,400,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
41 מר
2
1,250,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
65 מר
2
1,475,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
62 מר
2
1,480,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
51 מר
2
1,690,000 ₪
רמת גן תל יהודה
כנפי נשרים
55 מר
2
1,290,000 ₪
רמת גן תל יהודה
האלוף נחמיה תמרי
2
1,420,000 ₪
רמת גן תל יהודה
ירושלים
60 מר
2
1,530,000 ₪
רמת גן תל יהודה
רבי יהודה הנשיא
36 מר
2
1,250,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
60 מר
2
1,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
56 מר
2
1,350,000 ₪
רמת גן תל יהודה
עוזיאל
60 מר
2
1,680,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
58 מר
2
1,290,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה 165
50 מר
2
1,400,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
63 מר
2
1,290,000 ₪