רמת גן תל יהודה
חורגין
71 מר
3
1,900,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
96 מר
4
2,870,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
32 מר
2
1,300,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי 53
95 מר
4
2,290,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין 39
81 מר
3
2,180,000 ₪
רמת גן תל יהודה
סנהדרין 2
250 מר
5
3,950,000 ₪
רמת גן תל יהודה
עוזיאל
93 מר
4
2,630,000 ₪
רמת גן תל יהודה
השושן 3
186 מר
6
3,390,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים 36
106 מר
4.5
2,190,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אבישי
70 מר
3
2,080,000 ₪
רמת גן תל יהודה
רבי יהודה הנשיא
60 מר
2
1,585,000 ₪
רמת גן תל יהודה
האלוף נחמיה תמרי 14
127 מר
5
3,000,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי 53
95 מר
4
2,650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה 170
97 מר
4
2,090,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אמנון ותמר 32
70 מר
3
1,750,000 ₪
רמת גן תל יהודה
עוזיאל
225 מר
5
3,695,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי
97 מר
5
2,670,000 ₪
רמת גן תל יהודה
רבי יהודה הנשיא 14
99 מר
4.5
2,150,000 ₪
רמת גן תל יהודה
בית לחם
87 מר
4
2,440,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
100 מר
4
2,290,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין 34
127 מר
3
2,250,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים 00
42 מר
2
1,495,000 ₪
רמת גן תל יהודה
רוחמה
133 מר
5
3,250,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
82 מר
3
2,280,000 ₪
רמת גן תל יהודה
כנפי נשרים 27
242 מר
6
4,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חברון
100 מר
4
2,480,000 ₪
רמת גן תל יהודה
ברקאי
55 מר
2.5
1,680,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אהוד 1
67 מר
3.5
1,650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
דרך נגבה 17
86 מר
3
1,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי 47
95 מר
4
2,350,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים 74
92 מר
4
2,190,000 ₪
רמת גן תל יהודה
השושן 4
191 מר
5
4,350,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי
115 מר
4
2,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
כנפי נשרים
140 מר
3
1,880,000 ₪
רמת גן תל יהודה
ברקאי 19
103 מר
5
2,590,000 ₪
רמת גן תל יהודה
יד שלום
120 מר
5
3,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
ברקאי 19
121 מר
5
3,950,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
140 מר
4
2,250,000 ₪
רמת גן תל יהודה
ברקאי 19
248 מר
4
2,950,000 ₪
רמת גן תל יהודה
עוזיאל
145 מר
5
3,740,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
94 מר
4
2,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
עטרות 33
63 מר
3
1,750,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי
97 מר
5
2,690,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אבישי
78 מר
3
1,900,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
90 מר
4
2,000,000 ₪
רמת גן תל יהודה
רבי יהודה הנשיא 4
65 מר
3
1,540,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חברון
93 מר
4
2,420,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אמנון ותמר 8
95 מר
4
2,650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
האגדה
127 מר
3
1,980,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
57 מר
2
1,550,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
75 מר
3
2,900,000 ₪
רמת גן תל יהודה
עטרות 33
70 מר
3
1,830,000 ₪
רמת גן תל יהודה
ברקאי 19
103 מר
5
2,590,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
108 מר
5
2,900,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
63 מר
3
2,350,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה 266
90 מר
5
1,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
השושן 4
89 מר
4
2,100,000 ₪
רמת גן תל יהודה
בר כוכבא
100 מר
4
2,590,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אמנון ותמר 7
226 מר
5
4,250,000 ₪
רמת גן תל יהודה
ברקאי
90 מר
3
2,080,000 ₪
רמת גן תל יהודה
יד שלום 6
134 מר
5
2,825,000 ₪
רמת גן תל יהודה
דרך נגבה 19
90 מר
4
1,900,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
52 מר
2.5
1,430,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אמנון ותמר 7
136 מר
5
4,250,000 ₪
רמת גן תל יהודה
ברקאי 19
88 מר
4
2,290,000 ₪
רמת גן תל יהודה
רבי יהודה הנשיא
80 מר
3
1,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
עטרות 3
85 מר
4
2,300,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
120 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים
85 מר
3
1,690,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
130 מר
4
3,000,000 ₪
רמת גן תל יהודה
סנהדרין 3
125 מר
4
2,795,000 ₪
רמת גן תל יהודה
בית לחם 3
80 מר
4
רמת גן תל יהודה
יד שלום 20
170 מר
4
4,490,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
117 מר
4
1,900,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
117 מר
4
2,450,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אלרואי 53
95 מר
4
2,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
סנהדרין 6
89 מר
4
2,290,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה 180
80 מר
3
1,900,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
55 מר
3
1,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
עוזיאל 60
95 מר
4.5
2,300,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אבישי
110 מר
4
1,920,000 ₪
רמת גן תל יהודה
בית לחם 7
87 מר
4
2,440,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אבישי 6
64 מר
3
1,850,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אמוראים
125 מר
5
2,950,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים
175 מר
5
4,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
68 מר
3
1,690,000 ₪
רמת גן תל יהודה
המלך יוסף 45
160 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
האלוף נחמיה תמרי
50 מר
2
1,590,000 ₪
רמת גן תל יהודה
עוזיאל
275 מר
5
3,400,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרא"ה
120 מר
4
1,920,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
55 מר
3
1,560,000 ₪
רמת גן תל יהודה
חורגין
96 מר
4
2,900,000 ₪
רמת גן תל יהודה
הרכסים
50 מר
2
1,490,000 ₪
רמת גן תל יהודה
בית לחם
87 מר
4
2,500,000 ₪
רמת גן תל יהודה
אבישי
115 מר
4
1,950,000 ₪
רמת גן תל יהודה
סאלק 8
100 מר
4
2,140,000 ₪