קרית אונו פרדס רייספלד
 
340
5
15,500,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
250
5
6,450,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
המייסדים 4
273
5.5
7,300,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן
124
5
2,895,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
חיים הרצוג
128
4.5
2,990,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הכפר
145
5
3,720,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הכפר
125
4
2,990,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
 
110
4
2,690,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
400
7
6,200,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
 
121
4.5
2,980,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הפרדס 14
143
5.5
3,950,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
250
7
6,495,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
המייסדים 10
128
4.5
3,100,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
המייסדים
100
4
2,950,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הכפר
130
4
3,690,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הפרדס 14
130
4
3,620,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
המייסדים 8
110
3.5
2,650,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הכפר
136
5
3,580,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
המייסדים 12
125
5.5
3,250,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
 
300
7
6,660,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
המייסדים
100
4
2,950,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הכפר 14
600
8
קרית אונו פרדס רייספלד
הפרדס
142
4
3,350,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
המייסדים 4
148
5.5
3,520,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הכפר
257
6
5,700,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
חיים הרצוג
128
4
2,990,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הכפר
131
4
3,180,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הכפר
257
6
5,700,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
628
8
6,800,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן 10
80
3
2,300,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
189
6
4,350,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
605
7
7,500,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הכפר 4
138
5
3,720,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
המייסדים 6
125
4.5
3,500,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
המייסדים
200
5
4,300,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
980
1
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
94
4
1,850,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
465
3,600,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
311
2
2,790,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
500
5,000,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן
125
5
2,950,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
105
4
2,190,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
המייסדים
111
3.5
2,620,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הכפר 6
145
5
3,690,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
המייסדים 10
110
3.5
2,500,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
400
3,850,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
45
2
1,950,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
630
4.5
5,950,000 ₪