קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
400 מר
7
6,800,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
 
90 מר
3
1,850,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
265 מר
8
4,890,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
605 מר
7
7,900,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הכפר
137 מר
5
3,890,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
100 מר
9
6,700,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
605 מר
7
7,900,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן
125 מר
5
2,950,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הכפר
130 מר
4
3,820,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
250 מר
6
3,800,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
76 מר
3
1,880,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן 10
148 מר
5
4,200,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן 10
125 מר
5
3,150,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
250 מר
7
7,090,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן 10
120 מר
4
2,520,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
המייסדים
233 מר
5.5
6,350,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן
126 מר
5
2,970,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
500 מר
4.5
4,850,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
80 מר
4
2,500,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
370 מר
6
4,000,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן
225 מר
5
4,490,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
740 מר
12
8,000,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
668 מר
1
6,580,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
250 מר
5
6,800,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
260 מר
8
5,100,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
668 מר
1
6,580,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן
126 מר
5
3,100,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן
124 מר
4
2,670,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
250 מר
6
3,800,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
300 מר
6
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
420 מר
7
8,200,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
אל-הנכס
250 מר
6
3,800,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
המייסדים
130 מר
4.5
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
45 מר
2
2,100,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן
125 מר
5
3,000,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
970 מר
5
6,800,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
400 מר
8
קרית אונו פרדס רייספלד
הכפר
128 מר
4
3,820,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
181 מר
5
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
628 מר
8
7,000,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
המייסדים 4
272 מר
5.5
6,900,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן 10
89 מר
3
2,080,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הכפר
80 מר
3
2,649,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
500 מר
5
7,500,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
250 מר
5
3,700,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
500 מר
4
4,800,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
340 מר
3.5
3,500,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
640 מר
6
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
390 מר
3
3,750,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
65 מר
3
2,650,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
90 מר
3
7,500,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
240 מר
6
5,700,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
 
118 מר
4
1,930,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן
144 מר
5
4,350,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
1040 מר
7
11,250,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
250 מר
6
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
40 מר
1.5
1,990,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
200 מר
1.5
2,000,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן
124 מר
5
2,670,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן
115 מר
4
2,430,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
83 מר
3
2,250,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
200 מר
5
3,690,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
 
324 מר
9
7,100,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
100 מר
3.5
7,500,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
150 מר
2
2,450,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן 10
120 מר
4
2,500,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
628 מר
7
5,990,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
530 מר
8
8,500,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הכפר 7
122 מר
4.5
3,150,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן
115 מר
4
2,480,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
270 מר
7
4,990,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
חיים הרצוג 1 1
140 מר
5.5
6,000,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
400 מר
4.5
4,300,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
 
500 מר
1
5,500,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
60 מר
2.5
2,680,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הכפר
150 מר
5
3,690,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
320 מר
2.5
2,680,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
500 מר
7
5,590,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
500 מר
6
5,590,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
340 מר
5.5
4,490,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
אל-הנכס
5
4,100,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
אל-הנכס
106 מר
3.5
2,280,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
אל-הנכס
500 מר
9
4,890,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
40 מר
1.5
2,150,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
דרך הגנים 3
298 מר
5
5,950,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן
125 מר
5
3,265,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
257 מר
6
5,400,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
110 מר
4.5
2,750,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
236 מר
6
2,590,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
500 מר
5
7,100,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
160 מר
6
3,900,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן
140 מר
5
2,930,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
85 מר
3
2,300,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הותיקה
340 מר
5.5
4,500,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן 1
124 מר
4
2,430,000 ₪
קרית אונו פרדס רייספלד
הדובדבן
130 מר
5
2,970,000 ₪