סביון
יגאל רודה - סביון
450 מר
5
8,490,000 ₪
סביון
אוריה
520 מר
8
7,300,000 ₪
סביון
 
1700 מר
7
10,490,000 ₪
סביון
 
2400 מר
5.5
11,000,000 ₪
סביון
 
5000 מר
8
14,990,000 ₪
סביון
 
1300 מר
6
סביון
סביון
2044 מר
5
7,490,000 ₪
סביון
 
1000 מר
9
14,700,000 ₪
סביון
 
550 מר
8
14,500,000 ₪
סביון
 
350 מר
8
9,200,000 ₪
סביון
 
550 מר
9
15,500,000 ₪
סביון
סביון
1251 מר
5
9,900,000 ₪
סביון
סביון
10000 מר
6
11,800,000 ₪
סביון
 
380 מר
9
11,000,000 ₪
סביון
סביון
1400 מר
7
13,490,000 ₪
סביון
סביון
2600 מר
10
סביון
סביון
1220 מר
7
10,900,000 ₪
סביון
 
1700 מר
7
10,750,000 ₪
סביון
 
10000 מר
12
35,000,000 ₪
סביון
יסעור 12
500 מר
6
6,000,000 ₪
סביון
סביון
5000 מר
11
סביון
 
1200 מר
8
10,500,000 ₪
סביון
 
1250 מר
7
10,000,000 ₪
סביון
 
810 מר
4
6,390,000 ₪
סביון
 
136 מר
4
3,600,000 ₪
סביון
 
1250 מר
9
7,400,000 ₪
סביון
גני יהודה
300 מר
7
12,500,000 ₪
סביון
סביון
1251 מר
5
7,250,000 ₪
סביון
סביון
1209 מר
8
9,990,000 ₪
סביון
סביון
1250 מר
5
7,390,000 ₪
סביון
 
400 מר
5
15,000,000 ₪
סביון
סביון"בר שיווק ויזמות"
3000 מר
8
21,000,000 ₪
סביון
סביון
520 מר
9
סביון
סביון
500 מר
6
6,890,000 ₪
סביון
 
1380 מר
8
9,150,000 ₪
סביון
 
2500 מר
12
14,900,000 ₪
סביון
 
450 מר
5
12,000,000 ₪
סביון
 
5000 מר
4
9,990,000 ₪
סביון
 
500 מר
6
סביון
סביון
2200 מר
5
10,450,000 ₪
סביון
אנפה 00
30 מר
6.5
6,450,000 ₪
סביון
 
4600 מר
7
12,600,000 ₪
סביון
סביון
500 מר
6
7,550,000 ₪
סביון
 
1002 מר
8
13,500,000 ₪
סביון
 
1250 מר
9
12,500,000 ₪
סביון
סביון
1500 מר
8
סביון
סביון
1000 מר
8
15,900,000 ₪
סביון
 
3000 מר
6
סביון
 
1400 מר
7
13,500,000 ₪
סביון
 
270 מר
5
7,700,000 ₪
סביון
סביון
20000 מר
12
19,900,000 ₪
סביון
סביון
3000 מר
4
11,900,000 ₪
סביון
סביון
1700 מר
6
14,500,000 ₪
סביון
 
505 מר
6
8,090,000 ₪
סביון
סביון
1002 מר
9
11,500,000 ₪
סביון
סביון
1700 מר
6
8,400,000 ₪
סביון
סביון
500 מר
8
7,200,000 ₪
סביון
סביון
1000 מר
7
10,790,000 ₪
סביון
סביון
1250 מר
5
14,000,000 ₪
סביון
סביון
1250 מר
1
7,290,000 ₪
סביון
 
1000 מר
6
11,200,000 ₪
סביון
 
600 מר
9
13,900,000 ₪
סביון
 
500 מר
7
14,500,000 ₪
סביון
סביון
2044 מר
5
7,490,000 ₪
סביון
 
500 מר
6
סביון
 
500 מר
5
8,370,000 ₪
סביון
סביון
1410 מר
6
6,690,000 ₪
סביון
סביון
2500 מר
7
11,900,000 ₪
סביון
גני יהודה
2350 מר
7
12,490,000 ₪
סביון
סביון
1250 מר
5
8,890,000 ₪
סביון
 
400 מר
5
13,900,000 ₪
סביון
סביון
1250 מר
7
7,390,000 ₪
סביון
סביון
1600 מר
6
12,900,000 ₪
סביון
סביון
690 מר
10
סביון
 
1700 מר
7
10,490,000 ₪
סביון
 
500 מר
7
8,000,000 ₪
סביון
סביון
20000 מר
12
19,900,000 ₪
סביון
 
1340 מר
6
סביון
סביון
2500 מר
7
11,900,000 ₪
סביון
 
490 מר
6
6,490,000 ₪
סביון
 
500 מר
6
סביון
ותיקה
1250 מר
8
8,490,000 ₪
סביון
גני יהודה
810 מר
4
6,390,000 ₪
סביון
 
1000 מר
6
סביון
 
1255 מר
5
סביון
סביון
500 מר
6
7,550,000 ₪
סביון
סביון
1250 מר
7
10,790,000 ₪
סביון
 
2200 מר
6
10,200,000 ₪
סביון
סביון
2000 מר
10
17,900,000 ₪
סביון
הקשת
1230 מר
5
7,800,000 ₪
סביון
סביון
1250 מר
9
7,500,000 ₪
סביון
סביון
1500 מר
12
13,890,000 ₪
סביון
סביון
500 מר
6
סביון
סביון
1000 מר
7
10,790,000 ₪
סביון
סביון
2000 מר
7
23,790,000 ₪
סביון
גני יהודה
2200 מר
5
10,450,000 ₪