גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן 2
96 מר
4
2,180,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן
120 מר
5
2,300,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן 10
110 מר
4
גבעת שמואל רמת אילן
אורנים
100 מר
4
1,980,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן
100 מר
4
2,120,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד
130 מר
5
2,095,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן
110 מר
4
2,090,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן
100 מר
4
1,890,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד
104 מר
4
1,820,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן
100 מר
4
2,100,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד
124 מר
5
1,990,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן
110 מר
4.5
2,150,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן 22
100 מר
4
2,000,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד
100 מר
4
1,850,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
אורנים
180 מר
6
2,750,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן
100 מר
4.5
2,150,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד 1
100 מר
4
2,020,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד
124 מר
5
2,230,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת קרן היסוד
100 מר
4
2,020,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן 14
102 מר
4
2,100,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד 9
125 מר
5
2,220,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן 4
118 מר
5
2,300,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
אלונים
100 מר
4
2,120,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
אלונים
186 מר
5
2,850,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן 10
110 מר
4
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד 7
125 מר
5
2,250,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
אלונים 4
100 מר
4
2,100,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן
100 מר
4
1,845,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן
100 מר
4
2,000,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד 15
90 מר
4
2,090,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן 4
125 מר
5
2,120,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד
95 מר
4
1,970,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד 1
100 מר
4
2,050,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
אלונים
180 מר
6
2,795,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד 1
98 מר
4
1,900,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
אלונים
188 מר
6
2,900,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן
105 מר
4.5
1,800,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד
100 מר
4
1,850,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן 8
100 מר
4
1,850,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד
100 מר
4
1,950,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד 5
180 מר
4
2,650,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן 14
102 מר
4
2,100,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
אלונים
208 מר
5
2,900,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
אלונים 4
100 מר
4
2,100,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד
150 מר
4
2,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד 7
125 מר
5
2,250,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד
130 מר
5
2,100,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן 20
105 מר
4
2,100,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
אלונים 4
100 מר
4
2,080,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן 4
125 מר
5
2,150,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד 5
120 מר
5
2,780,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן 6
90 מר
4
1,900,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
אלונים 4
185 מר
6
2,950,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן 10
236 מר
6
3,790,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן 1
236 מר
6
3,800,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד
100 מר
4.5
1,850,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן
130 מר
5
2,050,000 ₪