גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
300 מר
5
3,000,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
חיים נחמן ביאליק 42
190 מר
5
גבעת שמואל השכונה הותיקה
חיים נחמן ביאליק 42
110 מר
5
2,730,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
196 מר
5
2,690,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
175 מר
5
3,400,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 27
156 מר
5
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל 43
180 מר
5
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
147 מר
5
2,680,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
160 מר
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הזיתים 39
220 מר
5
2,650,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
298 מר
5
4,160,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
132 מר
5
3,100,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
295 מר
5
4,100,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 10
132 מר
5
2,950,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הוותיקה
140 מר
5
2,450,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
154 מר
5
2,930,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
150 מר
5
2,875,000 ₪