גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
145
5
2,670,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
205
5
2,700,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הזיתים 39
150
5
3,300,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הסיבים
146
5
2,580,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
י.ל. פרץ 2
135
5
2,900,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
196
5
2,750,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
170
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
140
5
3,300,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 10
140
5
2,840,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הסיבים 50
190
5
2,630,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 10
145
5
3,150,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
300
5
3,000,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
180
5
3,150,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
156
5
2,790,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
156
5
2,650,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
148
5
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הסיבים 1
195
5
2,650,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
143
5
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
276
5
3,750,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 10
148
5
3,150,000 ₪