גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
300 מר
5
3,000,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
175 מר
6
2,880,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
חיים נחמן ביאליק 42
190 מר
5
גבעת שמואל השכונה הותיקה
שלמה בן יוסף
310 מר
3.5
2,590,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל 23
190 מר
5.5
3,300,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 10
175 מר
6
3,250,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון
70 מר
3
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
270 מר
6
4,590,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
חיים נחמן ביאליק 42
110 מר
5
2,730,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
200 מר
6
4,850,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
145 מר
6
3,100,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
196 מר
5
2,690,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון 4
82 מר
3.5
2,180,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
175 מר
5
3,400,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
160 מר
6
2,850,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
176 מר
6
2,900,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
259 מר
7
4,500,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון 11
47 מר
2
1,250,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון
36 מר
2
1,075,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
רמב"ם
240 מר
6
4,300,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל 25
150 מר
6
3,810,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
חנה סנש 14
110 מר
4
2,000,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השחר
310 מר
3
2,700,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
138 מר
4
2,525,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
175 מר
6
2,900,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השחר
280 מר
10
4,300,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
67 מר
3
1,670,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הוותיקה
260 מר
1
3,400,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
366 מר
7
3,870,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הוותיקה
500 מר
6
4,000,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 27
156 מר
5
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הרצל 35
205 מר
6
3,480,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
300 מר
4
3,250,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
שלמה בן יוסף
85 מר
3
2,600,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
140 מר
6
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
160 מר
6
2,900,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל 43
180 מר
5
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
147 מר
6
3,075,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
חיים נחמן ביאליק 20
500 מר
6
4,000,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הסיבים
150 מר
6
2,800,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הוותיקה
290 מר
7
3,900,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון 11
40 מר
2
1,050,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
270 מר
6
3,150,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון 11
44 מר
2
1,190,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
147 מר
5
2,680,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
חיים נחמן ביאליק 42
110 מר
4.5
2,770,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון 9
74 מר
3
1,700,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הוותיקה
108 מר
4
2,400,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השחר
250 מר
6
5,100,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
175 מר
6
3,380,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
250 מר
7
6,300,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
300 מר
4
3,400,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
160 מר
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הרב הרצוג
200 מר
10
3,500,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הזיתים 39
220 מר
5
2,650,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
210 מר
6
18,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון
120 מר
4
1,850,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
250 מר
6
4,400,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הסיבים 52
120 מר
4
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון 11
40 מר
2
1,250,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
298 מר
5
4,160,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
78 מר
3
2,205,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
78 מר
3
2,120,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
133 מר
5.5
2,945,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
146 מר
6
3,180,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
132 מר
5
3,100,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון 11
40 מר
2
1,050,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
240 מר
7
3,800,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
295 מר
5
4,100,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
133 מר
5.5
3,130,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
133 מר
5.5
3,100,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
250 מר
6
36,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
113 מר
4.5
2,770,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
152 מר
6
3,820,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
ארלוזורוב 24
100 מר
4
1,750,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 10
132 מר
5
2,950,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
190 מר
5.5
3,100,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
1 מר
9
4,600,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון
45 מר
2
1,190,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון 11
40 מר
2
1,150,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
86 מר
4
1,790,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
ארלוזורוב
160 מר
6
3,000,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הוותיקה
140 מר
5
2,450,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
154 מר
5
2,930,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
175 מר
6
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
150 מר
5
2,875,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
160 מר
6
3,000,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
177 מר
6
3,810,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
145 מר
6
2,950,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 10
175 מר
6
3,500,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
183 מר
6
5,400,000 ₪