גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 3
110 מר
4
2,390,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 1
110 מר
4
2,325,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 1
109 מר
4
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 12
113 מר
4
2,390,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 9
121 מר
4
2,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 30
101 מר
4
2,090,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 1
115 מר
4
2,450,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 1
100 מר
4
2,300,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 30
101 מר
4
גבעת שמואל רמת הדר
אורי צבי גרינברג 9
138 מר
4
2,950,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
120 מר
4
2,240,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
113 מר
4
2,390,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 30
101 מר
4
2,250,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 22
113 מר
4
2,090,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
114 מר
4
2,200,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
דוד רזיאל
116 מר
4
2,200,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
דוד רזיאל 32
100 מר
4
2,350,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 25
110 מר
4
2,550,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
110 מר
4
2,300,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
118 מר
4
גבעת שמואל רמת הדר
דוד רזיאל 4
104 מר
4
2,250,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
109 מר
4
2,350,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
דוד רזיאל 4
100 מר
4
2,450,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת צבי פיקסלר 8
115 מר
4
2,380,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 1
100 מר
4
2,350,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
100 מר
4
2,190,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
101 מר
4
2,250,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 10
115 מר
4
2,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 1
110 מר
4
2,350,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 17
118 מר
4
2,590,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור
120 מר
4
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 1
110 מר
4
2,420,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
103 מר
4
2,150,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
110 מר
4
2,250,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 25
130 מר
4
2,450,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
120 מר
4
2,270,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 1
120 מר
4
2,400,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 2
100 מר
4
2,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות אברהם בוני 1
102 מר
4
2,050,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 1
109 מר
4
2,350,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
דוד רזיאל
118 מר
4
2,200,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
115 מר
4
2,200,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 1
94 מר
4
2,300,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 18
113 מר
4
2,380,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 1
115 מר
4
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
110 מר
4
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
115 מר
4
2,270,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 10
95 מר
4
2,700,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 17 17
118 מר
4
2,590,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 13
118 מר
4
2,310,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת צבי פיקסלר 8
100 מר
4
2,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
115 מר
4
2,180,000 ₪