גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 84
185
6.5
5,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 15
120
4
2,450,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 3
135
5
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 5
129
4.5
2,380,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 13
100
6.5
5,300,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 1
166
5
3,850,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות אברהם בוני
145
5
3,220,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 18
116
4
2,350,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 10
123
4.5
2,375,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 27
333
5
2,700,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 38
115
4
2,440,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יצחק שמיר
144
6
3,290,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 50
145
5
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 14
117
4
2,300,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
אמנון ליפקין שחק 1
146
1,200,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 16
134
5
2,750,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 9
115
4
2,520,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
153
6
2,620,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 1
110
4
2,295,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 14
134
5
2,690,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
אמנון ליפקין שחק 1
146
1,100,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 1
100
4
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 27
231
7
5,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 18
206
5
3,690,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 17
140
5
2,790,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
אורי צבי גרינברג
107
4
2,200,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 12
12
5
2,560,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 6
119
4
2,295,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
אמנון ליפקין שחק 1
146
1,200,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
 
250
8
6,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 1
126
5
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת שמחה הולצברג 5
112
4
2,390,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
 
120
5
2,550,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 6
115
4
2,460,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
 
133
5
3,200,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין
140
5
4,300,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
אורי צבי גרינברג 9
138
4
2,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
 
300
5
3,350,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 27
140
5
2,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
115
4
2,290,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין
134
5
2,450,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין
140
5
2,700,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 8
130
5
2,530,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
205
5
4,590,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
114
4
2,200,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
170
6
3,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 10
105
4.5
2,375,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
110
4
2,300,000 ₪