גבעת שמואל
שלמה בן יוסף 00
270 מר
6
4,900,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 00
158 מר
5.5
גבעת שמואל
השכונה הוותיקה
200 מר
5
2,700,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
220 מר
6
2,950,000 ₪
גבעת שמואל
השכונה הוותיקה
300 מר
7
3,200,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
195 מר
7
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
190 מר
6
3,700,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
300 מר
4
3,250,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השחר
240 מר
7
5,900,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
175 מר
7
3,000,000 ₪
גבעת שמואל
השכונה הוותיקה
300 מר
8
3,400,000 ₪
גבעת שמואל
בית וקאנטרי, גיורא יוספטל
300 מר
6
3,200,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
220 מר
7
3,550,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
140 מר
7
3,250,000 ₪
גבעת שמואל
השכונה הוותיקה
280 מר
8
5,700,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
סמטת רחל לוי 5
278 מר
3.5
2,900,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השחר
250 מר
6
5,100,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השחר
270 מר
4
2,700,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השחר
310 מר
3
2,700,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
300 מר
3.5
3,450,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
שלמה בן יוסף 19
270 מר
6
4,900,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
170 מר
1
2,400,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
300 מר
5
3,000,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
230 מר
7
6,200,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
250 מר
6
3,500,000 ₪
גבעת שמואל
סמטת רחל לוי
250 מר
6
5,900,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
280 מר
9
5,000,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
300 מר
8
4,950,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
שלמה בן יוסף
85 מר
3
2,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 00
158 מר
5.5
3,100,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
חיים נחמן ביאליק 20
500 מר
6
4,000,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
160 מר
6
3,200,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
250 מר
7
6,300,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
250 מר
6
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
300 מר
4
3,400,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הזיתים 39
220 מר
5
2,650,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
300 מר
9
3,400,000 ₪
גבעת שמואל גיורא
העבודה
245 מר
7
3,150,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
300 מר
4
3,600,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
220 מר
4
2,490,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
250 מר
8
5,480,000 ₪
גבעת שמואל
השכונה הוותיקה
350 מר
9
5,600,000 ₪
גבעת שמואל גיורא
יהודה הלוי 18
310 מר
8
5,850,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
245 מר
8
גבעת שמואל
רמת הדר
145 מר
5
2,700,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
450 מר
4
3,300,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
500 מר
4
3,600,000 ₪