גבעת שמואל השכונה הותיקה
חיים נחמן ביאליק 42
190 מר
5
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת צבי פיקסלר 8
138 מר
5
2,750,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 13
145 מר
5
2,790,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 90
145 מר
5
2,750,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 9
148 מר
5
2,850,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הנשיא 43
133 מר
5
2,460,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
170 מר
5
2,690,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 12
135 מר
5
2,950,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
אלונים
186 מר
5
2,850,000 ₪
גבעת שמואל
רמת אילן
125 מר
5
2,050,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד 7
125 מר
5
2,250,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
110 מר
5
2,500,000 ₪
גבעת שמואל שכונת הגפן
רמת הדר 6
145 מר
5
2,770,000 ₪
גבעת שמואל גיורא
חיים נחמן ביאליק
150 מר
5
2,450,000 ₪
גבעת שמואל
השכונה הוותיקה
200 מר
5
2,700,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
171 מר
5
2,560,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
160 מר
5
3,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור
140 מר
5
2,800,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
143 מר
5
גבעת שמואל רמת הדר
שדרות מנחם בגין 13
146 מר
5
גבעת שמואל
הנשיא
127 מר
5
2,790,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
196 מר
5
2,690,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
150 מר
5
4,000,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
300 מר
5
3,000,000 ₪
גבעת שמואל
הנשיא
135 מר
5
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד
130 מר
5
2,095,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 10
142 מר
5
2,999,999 ₪
גבעת שמואל
רמת אילן
156 מר
5
2,550,000 ₪
גבעת שמואל
שדרות מנחם בגין
146 מר
5
2,790,000 ₪
גבעת שמואל
השקד 4
157 מר
5
2,950,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד
124 מר
5
1,990,000 ₪
גבעת שמואל
שדרות מנחם בגין
142 מר
5
2,620,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
140 מר
5
2,550,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
140 מר
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 92
140 מר
5
2,850,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
175 מר
5
3,850,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 5
126 מר
5
2,550,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור
144 מר
5
גבעת שמואל השכונה הותיקה
חיים נחמן ביאליק 42
110 מר
5
2,730,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
140 מר
5
2,500,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
175 מר
5
3,400,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
140 מר
5
2,550,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 27
156 מר
5
גבעת שמואל
רמת הדר
125 מר
5
2,590,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון
137 מר
5
2,590,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 84
125 מר
5
2,790,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
125 מר
5
2,565,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל 43
180 מר
5
גבעת שמואל
שדרות מנחם בגין
140 מר
5
2,850,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן 4
125 מר
5
2,120,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
135 מר
5
2,520,000 ₪
גבעת שמואל
השקד 4
157 מר
5
2,950,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
174 מר
5
2,700,000 ₪
גבעת שמואל
הנשיא
134 מר
5
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 9
146 מר
5
3,050,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 12
115 מר
5
2,570,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדקלים
137 מר
5
2,700,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
180 מר
5
2,950,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
9 מר
5
2,995,000 ₪
גבעת שמואל
שדרות מנחם בגין
12 מר
5
2,545,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
130 מר
5
2,680,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 12 12
115 מר
5
2,570,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
147 מר
5
2,680,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
138 מר
5
2,450,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מוטה גור
146 מר
5
3,050,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
אלונים
208 מר
5
2,900,000 ₪
גבעת שמואל
הנשיא 75
140 מר
5
3,000,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 9
147 מר
5
3,150,000 ₪
גבעת שמואל
בית וקאנטרי,
180 מר
5
2,680,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון
165 מר
5
2,350,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
140 מר
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל
בית וקאנטרי, גיורא יוספטל
140 מר
5
2,590,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הזיתים 39
220 מר
5
2,650,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
160 מר
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
140 מר
5
2,450,000 ₪
גבעת שמואל
שדרות מנחם בגין
125 מר
5
2,590,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור
120 מר
5
2,670,000 ₪
גבעת שמואל גיורא
חיים נחמן ביאליק
150 מר
5
2,400,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 100
130 מר
5
2,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון
155 מר
5
2,350,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון
137 מר
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל
רמת אילן
215 מר
5
2,990,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 20
132 מר
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל
רמת אילן
215 מר
5
2,990,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
298 מר
5
4,160,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
200 מר
5
3,450,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
132 מר
5
3,100,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
295 מר
5
4,100,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
התמר
145 מר
5
2,460,000 ₪
גבעת שמואל גיורא
חיים נחמן ביאליק
142 מר
5
2,350,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
136 מר
5
2,350,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
138 מר
5
2,520,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד 7
125 מר
5
2,250,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד
130 מר
5
2,100,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
139 מר
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 5
125 מר
5
2,510,000 ₪