גבעת שמואל מחנה יהודה
ירושלים
124 מר
3
2,050,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 13
177 מר
6
5,500,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
196 מר
5
2,690,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
300 מר
6
גבעת שמואל
רמת הדר
150 מר
5
4,000,000 ₪
גבעת שמואל
השכונה הוותיקה
171 מר
6
3,290,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 6
125 מר
4.5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל
רמת אילן
165 מר
6
3,250,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
230 מר
7
6,200,000 ₪
גבעת שמואל
אמנון ליפקין שחק
146 מר
980,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
150 מר
6
3,000,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
רחבת אילן
110 מר
4
2,090,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 10
142 מר
5
2,999,999 ₪
גבעת שמואל
הנשיא
135 מר
5
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
300 מר
3.5
3,450,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הוותיקה
108 מר
4
2,400,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד
130 מר
5
2,095,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון 8
108 מר
3.5
2,150,000 ₪
גבעת שמואל גיורא
דוד אלעזר
110 מר
4
1,900,000 ₪
גבעת שמואל
רמת אילן
95 מר
4
1,900,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
259 מר
7
4,500,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון
100 מר
4
1,980,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
165 מר
6
3,500,000 ₪
גבעת שמואל גיורא
דוד אלעזר
150 מר
6
2,400,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
אלונים
100 מר
4
2,120,000 ₪
גבעת שמואל
השכונה הוותיקה
150 מר
4
2,480,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
170 מר
6
3,800,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
364 מר
9
4,990,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
175 מר
6
2,880,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
110 מר
4
2,300,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
115 מר
4
2,350,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
220 מר
6
2,950,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
דוד רזיאל 4
100 מר
4
2,450,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
אלונים 4
100 מר
4
2,100,000 ₪
גבעת שמואל
רמת אילן
156 מר
5
2,550,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
שלמה בן יוסף
310 מר
3.5
2,590,000 ₪
גבעת שמואל
שדרות מנחם בגין
146 מר
5
2,790,000 ₪
גבעת שמואל
רמת אילן
180 מר
4
2,650,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון 6
107 מר
4
2,450,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
175 מר
6
2,900,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
250 מר
6
3,500,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
200 מר
4
2,100,000 ₪
גבעת שמואל
שדרות מנחם בגין
142 מר
5
2,620,000 ₪
גבעת שמואל
השקד 4
157 מר
5
2,950,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הסיבים
150 מר
6
2,800,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד
124 מר
5
1,990,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
300 מר
4
3,250,000 ₪
גבעת שמואל
סמטת רחל לוי
250 מר
6
5,900,000 ₪
גבעת שמואל
בית וקאנטרי, גיורא יוספטל
300 מר
6
3,200,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון
108 מר
3.5
2,150,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 10
175 מר
6
3,250,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
140 מר
5
2,550,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השחר
250 מר
6
5,100,000 ₪
גבעת שמואל
רמת אילן
100 מר
4
2,100,000 ₪
גבעת שמואל
השכונה הוותיקה
137 מר
1
2,890,000 ₪
גבעת שמואל
רמת אילן
110 מר
4
2,000,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
140 מר
5
2,600,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 92
140 מר
5
2,850,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השחר
310 מר
3
2,700,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל 25
150 מר
6
3,810,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
116 מר
4
2,200,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון 4
82 מר
3.5
2,180,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
280 מר
9
5,000,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
175 מר
5
3,850,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו 10
105 מר
4.5
2,400,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 5
126 מר
5
2,550,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון
45 מר
2
1,075,000 ₪
גבעת שמואל
471 1
140 מר
6
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
100 מר
4
2,190,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
216 מר
1,450,000 ₪
גבעת שמואל רמת אילן
קרן היסוד 5
180 מר
4
2,650,000 ₪
גבעת שמואל
י.ל. פרץ
180 מר
6
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור
144 מר
5
גבעת שמואל רמת הדר
דוד רזיאל
116 מר
4
2,200,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
חיים נחמן ביאליק 42
110 מר
5
2,730,000 ₪
גבעת שמואל
השכונה הוותיקה
171 מר
6
3,290,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
200 מר
6
4,850,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
יוני נתניהו
140 מר
5
2,500,000 ₪
גבעת שמואל
הנשיא 77
170 מר
3
2,399,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
160 מר
6
2,850,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון
36 מר
2
1,075,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
146 מר
6
1,300,000 ₪
גבעת שמואל
השחר, הוותיקה
300 מר
8
4,950,000 ₪
גבעת שמואל
רמת הדר
117 מר
4
2,350,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
רמב"ם
240 מר
6
4,300,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת צבי פיקסלר 8
115 מר
4
2,380,000 ₪
גבעת שמואל
הנשיא
70 מר
3
1,680,000 ₪
גבעת שמואל
יצחק מודעי 1 1
110 מר
4
2,300,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 1
115 מר
4
2,450,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים
151 מר
9
2,200,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
מרדכי גור 13
200 מר
6
5,900,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון 8
108 מר
4
2,200,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
סמטת יצחק מודעי 1
100 מר
4
2,350,000 ₪
גבעת שמואל
ז'בוטינסקי 50
40 מר
2
1,180,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדר
הזיתים 00
158 מר
5.5
גבעת שמואל
רמת הדקלים
155 מר
6
2,920,000 ₪