ירושלים
השופט חיים כהן 8
113 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים
השופט חיים כהן
190 מר
5
7,350,000 ₪
ירושלים
מרכז העיר
115 מר
5
4,370,000 ₪
ירושלים מרכז העיר
יפו
127 מר
4
4,800,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 103
242 מר
8
9,680,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
כי"ח 4
127 מר
4
4,600,000 ₪
ירושלים רמת שרת
קדיש לוז
190 מר
6
6,900,000 ₪
ירושלים
ישראל זנגוויל 2
70 מר
6
6,750,000 ₪
ירושלים
ישראל זנגוויל 1
175 מר
6
6,240,000 ₪
ירושלים
דרך חיים ע. קוליץ 2
167 מר
5
ירושלים
מרכז העיר
115 מר
5
4,370,000 ₪
ירושלים מרכז העיר
יפו
250 מר
8
10,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 103
115 מר
4
4,150,000 ₪