ירושלים מקור חיים
מקור חיים 49
70 מר
3
2,320,000 ₪
ירושלים מקור חיים
אביטל 5
60 מר
3
2,000,000 ₪
ירושלים מקור חיים
אביטל
80 מר
3
2,400,000 ₪
ירושלים מקור חיים
מקור חיים 59
86 מר
3
2,300,000 ₪
ירושלים מקור חיים
מקור חיים 1
65 מר
3
2,440,000 ₪
ירושלים מקור חיים
מקור חיים
70 מר
3
2,550,000 ₪
ירושלים מקור חיים
מקור חיים
119 מר
3
2,800,000 ₪
ירושלים מקור חיים
מקור חיים
91 מר
3
2,740,000 ₪
ירושלים מקור חיים
מקור חיים
65 מר
3
1,980,000 ₪
ירושלים מקור חיים
מקור חיים
79 מר
3
2,800,000 ₪