ירושלים קטמון ח-ט
חוזה סן מרטין 1
85 מר
3.5
1,390,000 ₪
ירושלים קטמון ח-ט
חוזה סן מרטין
85 מר
3.5
1,600,000 ₪
ירושלים קטמון ח-ט
השומר 00
70 מר
3.5
2,100,000 ₪
ירושלים קטמון ח-ט
השומר 10
80 מר
3.5
100,000 ₪