ירושלים מקור ברוך
יוסף בורג 1
81 מר
3
2,685,000 ₪
ירושלים מקור ברוך
יוסף בורג 1
80 מר
3
3,195,000 ₪
ירושלים מקור ברוך
הזית 16
55 מר
3
2,100,000 ₪
ירושלים מקור ברוך
רש"י
65 מר
3
1,880,000 ₪
ירושלים מקור ברוך
יפו 214
60 מר
3
1,780,000 ₪
ירושלים מקור ברוך
יפו 212
120 מר
3
2,400,000 ₪
ירושלים מקור ברוך
אוהל שלמה 23
57 מר
3
1,600,000 ₪
ירושלים מקור ברוך
גיטל דינוביץ 6
70 מר
3
2,245,000 ₪
ירושלים מקור ברוך
יפו 214
60 מר
3
1,750,000 ₪
ירושלים מקור ברוך
יפו 214
61 מר
3
1,750,000 ₪
ירושלים מקור ברוך
מנחם ברש 16
75 מר
3
1,640,000 ₪
ירושלים מקור ברוך
גיטל דינוביץ
70 מר
3
2,300,000 ₪
ירושלים מקור ברוך
יפו 170
110 מר
3
3,940,000 ₪
ירושלים מקור ברוך
רש"י 117
58 מר
3
1,750,000 ₪
ירושלים מקור ברוך
גיטל דינוביץ 6
70 מר
3
2,375,000 ₪
ירושלים מקור ברוך
קב ונקי 5
55 מר
3
2,700,000 ₪
ירושלים מקור ברוך
רש"י
55 מר
3
1,750,000 ₪
ירושלים מקור ברוך
גשר החיים 15
78 מר
3
2,450,000 ₪