ירושלים בית הכרם
דגניה 3
90 מר
4
2,590,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שלמה צמח
97 מר
4
2,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
105 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת
85 מר
4
2,450,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
10 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
100 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
92 מר
4
3,420,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מרה
120 מר
4
3,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
90 מר
4
3,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הסופר 7
95 מר
4
2,780,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סלמן
96 מר
4
3,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
דה רוסי 6
92 מר
4
3,050,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב שריבוים 3 3
88 מר
4
3,280,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה חובב
90 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
דוד פלומבו 3
110 מר
4
3,050,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
94 מר
4
2,750,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
120 מר
4
3,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
80 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב שריבוים
95 מר
4
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
100 מר
4
ירושלים בית הכרם
משה קול
100 מר
4
2,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם 3
95 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
90 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
ניסן הרפז 11
120 מר
4
3,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב שריבוים
90 מר
4
2,750,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מעגל בית המדרש
87 מר
4
2,670,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים
100 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 64
90 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב שריבוים
95 מר
4
2,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב שריבוים
95 מר
4
2,790,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב שריבוים
90 מר
4
2,750,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
110 מר
4
3,890,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 20
90 מר
4
3,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב שריבוים
90 מר
4
2,750,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סלמן 7
93 מר
4
3,480,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
98 מר
4
3,050,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם 30
120 מר
4
4,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל 100
104 מר
4
3,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
ניסן הרפז
97 מר
4
3,320,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
100 מר
4
3,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
105 מר
4
3,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שלמה צמח 8
100 מר
4
2,890,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
105 מר
4
3,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב שריבוים
90 מר
4
2,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 50
90 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מעגל בית המדרש 4
90 מר
4
3,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת
110 מר
4
2,880,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת 13
110 מר
4
3,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
דה רוסי 6
94 מר
4
3,050,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
90 מר
4
2,190,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
130 מר
4
ירושלים בית הכרם
דוד פלומבו
114 מר
4
2,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
115 מר
4
2,580,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רבי בנימין 13
100 מר
4
3,175,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
90 מר
4
3,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
85 מר
4
2,190,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם 30
120 מר
4
3,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סלמן
120 מר
4
3,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
104 מר
4
3,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
80 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כרמון
70 מר
4
2,050,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת 13
110 מר
4
3,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל 131
104 מר
4
3,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
105 מר
4
3,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל 131
104 מר
4
3,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
סמדר 3
115 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רבי בנימין 13
112 מר
4
3,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
90 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שמחת כהן 5
92 מר
4
1,680,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים 8
80 מר
4
3,100,000 ₪