ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת
85 מר
4
2,450,000 ₪
ירושלים בית הכרם
חזון ציון
90 מר
3
2,790,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
250 מר
6
5,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
70 מר
3
1,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
חזון ציון
90 מר
4
2,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
דוד פלומבו 3
110 מר
4
3,050,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
120 מר
5
4,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סלמן 6
120 מר
5
4,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
65 מר
3
2,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
92 מר
4
3,420,000 ₪
ירושלים בית הכרם
נוף הרים
160 מר
5
4,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שלמה צמח
97 מר
4
2,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הרב בנימין צביאלי 9
216 מר
5
2,640,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
100 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
סלמן מוצפי 8
160 מר
6
4,800,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
130 מר
5
3,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
63 מר
3
1,780,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 5
50 מר
2.5
2,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ 21
165 מר
5
5,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
74 מר
3
2,225,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
80 מר
3
2,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
10 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
118 מר
5
3,750,000 ₪
ירושלים בית הכרם
אביזוהר
80 מר
3
3,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
40 מר
5
5,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רבי בנימין
71 מר
3
2,085,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב שריבוים
130 מר
5
4,550,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
110 מר
5
3,680,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
115 מר
4.5
3,700,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סלמן
108 מר
5
3,780,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב שריבוים 3 3
88 מר
4
3,280,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב 5 5
2
1,800,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
105 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
120 מר
5
4,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יפה נוף
87 מר
3
1,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ 43
164 מר
8
5,800,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה חובב
90 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
85 מר
3.5
3,260,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מרה
120 מר
4
3,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
דגניה 3
90 מר
4
2,590,000 ₪
ירושלים בית הכרם
נוף הרים 18
63 מר
2
1,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
125 מר
5
4,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
התומר 4
78 מר
3
1,970,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החוצב 7
168 מר
6
5,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
120 מר
5
ירושלים בית הכרם
משה קול
94 מר
4
2,750,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כתריאל טחורש 8
60 מר
6
4,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
120 מר
5
2,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
75 מר
3
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי 1
168 מר
5.5
5,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
90 מר
4
3,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
ניסן הרפז
120 מר
5
4,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
170 מר
5
5,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 19
140 מר
6
6,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
110 מר
5
4,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
סלמן מוצפי 6
12 מר
5
2,989,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
85 מר
3.5
2,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
75 מר
3
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת 10 10
100 מר
4
2,690,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
130 מר
5
3,580,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סלמן
96 מר
4
3,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים
79 מר
3.5
2,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
67 מר
2.5
2,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים
72 מר
3
1,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הסתת 8
130 מר
5
4,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
דה רוסי 6
92 מר
4
3,050,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הסופר 7
95 מר
4
2,780,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
65 מר
3
1,760,000 ₪
ירושלים בית הכרם
סלמן מוצפי 8
140 מר
6
4,226,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל 70
60 מר
3
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סלמן
60 מר
5
4,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
70 מר
3
2,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
חזון ציון
100 מר
5.5
3,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
82 מר
3
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
20 מר
1
1,050,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
60 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
120 מר
5.5
3,690,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מרה
85 מר
3
2,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים 44
60 מר
3
2,280,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
120 מר
4
3,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
80 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
54 מר
3
1,620,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מרה
85 מר
3
2,550,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב שריבוים
95 מר
4
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
100 מר
4
ירושלים בית הכרם
משה קול
100 מר
4
2,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
63 מר
3
1,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת 19 19
90 מר
3
2,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת 19 19
90 מר
3
2,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם 3
95 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
70 מר
3
1,520,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
100 מר
4.5
3,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
90 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
ניסן הרפז 11
120 מר
4
3,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים
100 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מעגל בית המדרש
87 מר
4
2,670,000 ₪